Mańko J., mgr

mgr Jacek Mańko

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Asystent

Jacek Mańko - Asystent w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym.    W 2014 ukończył studia magisterskie z kognitywistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbył wymianę studencką na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Freiburgu, gdzie następnie pracował naukowo oraz dydaktycznie. Współautor jednej publikacji naukowej.  Po powrocie do Polski, w 2016 roku rozpoczął pracę w korporacjach, głównie w obszarach wsparcia klienta, analizy danych oraz konsultingu IT.  W 2020 roku ukończył studia podyplomowe "Przetwarzanie danych - Big Data" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.    Do zainteresowań naukowych należą kształtowanie się postaw tożsamościowych w mediach społecznościowych, interakcja człowiek-AI, poznanie społeczne, a także wpływ rozwoju technologicznego oraz przemian społeczno-ekonomicznych na rynek pracy, jak również na sensowność pracy jako takiej.    Prywatnie zapalony scrabblista i miłośnik sportu.