mgr Dagmara Plata-Alf

Katedra Marketingu
Asystent

Publikacje w czasopismach naukowych:

PLATA-ALF D. (2014), "Organizacje bez ścian - proces wirtualizacji przedsiębiorstw branży turystycznej", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(26), s. 67-80, afiliacja: ALK.

PLATA-ALF D. (2014), "Zarządzanie wiedzą konsumenta w wirtualnym środowisku", MARKETING I RYNEK, 8/2014, s. 1211-1217, afiliacja: ALK.

PLATA-ALF D. (2013), "Mądrość tłumu- media społecznościowe jako nowoczesne narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XIV, Zeszyt 12, s. 171-182, afiliacja: ALK.

PLATA-ALF D. (2013), "Wartość informacji w środowisku wirtualnym. Szanse kreowania efektywnych zasobów informacyjnych na przykładzie analizy przypadku TripAdvisor.com.", HANDEL WEWNĘTRZNY, 2, maj-czerwiec 2013, s. 323-329, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PLATA-ALF D. (2020), "Fałszywi użytkownicy - analiza zjawiska wykorzystywania i wykrywania botów w komunikacji marketingowej na rynku hotelarskim", w: A. Kobyliński, P. Filipkowski (red.), Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 157-172, afiliacja: ALK.

PLATA-ALF D., MAZUREK G., Miegoń A. (2018), "Reklama internetowa", w: Mazurek G. (red.), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 313-330, afiliacja: ALK.

PLATA-ALF D. (2018), "Marketing Automation", w: Mazurek G. (red.), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 349-364, afiliacja: ALK.

PLATA-ALF D. (2016), "The Impact of Automation Processes on Customer Experience Management", w: Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk (red.), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, POLTEXT, s. 141-152, afiliacja: ALK.

PLATA-ALF D. (2013), "Marketing Communications in a Virtual Environment – Opportunities and Challenges for Companies in the Tourism Sector", w: Adam Nalepka, Anna Ujwary-Gil (red.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, s. 117-128, afiliacja: ALK.