mgr Chrystyna Misiewicz

Katedra Marketingu
Asystent

mgr Chrystyna Misiewicz - Adiunktka w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska poświęcona była roli zasobów niematerialnych w osiąganiu efektów działań marketingowych. Prowadzi zajęcia z podstaw marketingu, zarządzania marketingowego, finansowych aspektów marketingu.

Nagrody:

1. Stypendystka Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy (2005-2011)

2. Nagroda rektora za osiągnięcia naukowe (2013-2016)