mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Katedra Nauk Społecznych
Asystent

Mgr Agnieszka Zawadzka-JabłonowskaAsystent w Katedrze Nauk Społecznych, p.o. Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu ALK. Psycholog pracy i organizacji, konsultant, trener, coach, wykładowca akademicki, badacz. Specjalizuje się w tworzeniu interwencji rozwojowych (m.in. szkoleń, treningów, procesów coachingowych) oraz programów edukacyjnych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach), a także podejście AGILE.

Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Autorka artykułów naukowych z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego PERMA służącego podnoszeniu dobrostanu ludzi i organizacji. Certyfikowany konsultant narzędzi badawczych HOGAN’a. Twórczyni marek Pozytywna Organizacja.pl oraz Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między Kapitałem Psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

Mgr Zawadzka-Jabłonowska bierze też czynny udział w grantach i konsorcjach badawczych:

2020 – obecnie Współautor / wykonawca w projekcie badawczym „Psychospołeczne uwarunkowania pracy zdalnej” (Akademia Leona Koźmińskiego we współpracy z Uniwersytetem SWPS)

2015.09 – 2019.08 Wykonawca / asystent badawczy w gracie NCN "Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności", Uniwersytet SWPS

2016.07 – 2018.04 Kierownik polskiego zespołu badawczego w European Coaching and Mentoring Research Consortium, Henley Business School i European Mentoring & Coaching Council (EMCC)

2014.02 – 2015.12 Współautor / wykonawca w ogólnopolskim projekcie badawczym dotyczącym jakości kształcenia na studiach doktoranckich, Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Nagrody i wyróżnienia:

2014 - 2017 Stypendium Rektora dla Najlepszych Doktorantów Uniwersytetu SWPS

2014 - 2017 Stypendium Doktoranckie Uniwersytetu SWPS

2013 Stypendium Rekrutacyjne Rektora dla Najlepszych Doktorantów Uniwersytetu SWPS

Publikacje w czasopismach naukowych:

ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L. (2021), "Coaching jako metoda wspierająca rozwój kapitału psychologicznego liderów i pracowników w turbulentnych czasach świata VUCA", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 4(141)/21, s. 53-71, afiliacja: ALK.

ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., Kościelniak M., Zalewska A. (2018), "The Big Five and Burnout among Teachers: the Moderating and Mediating Role of Self-Efficacy", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 49(2), s. 149-157, afiliacja: ALK.

ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2017), "Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych dla coachów", COACHING REVIEW, 1/2017, s. 106-128, afiliacja: ALK.

ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2016), "Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej", COACHING REVIEW, 1/2016, s. 47-61, afiliacja: Inna.

ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., Zalewska A. (2016), "Subjective well-being and Citizenship dimensions according to individualism and collectivism beliefs among Polish adolescents", CURRENT ISSUES IN PERSONALITY PSYCHOLOGY, 4(3), s. 155–166, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A. (red.), (2020), "Coaching - nowe perspektywy i wyzwania", Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, afiliacja: ALK.

Brown H., Passmore J., ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A. (red.), (2018), "Coaching in Poland / Coaching w Polsce", University of Reading, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A. (2018), "Kapitał psychologiczny", w: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 238-246, afiliacja: ALK.  

Od 2013 roku psycholog pracy i organizacji, konsultant, trener, coach, wykładowca akademicki, badacz.

Od 2019 roku - twórczyni i kierownik innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – wellbeing (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo”.

Od 2018 roku - członek Rady Programowej magazynu „Coaching”.

Od 2017 roku - pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.

Od 2017 roku - wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych.

Od 2017 roku - Koordynator merytoryczny cyklu seminariów naukowych dedykowanych praktykom zajmującym się rozwojem: „Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu” oraz „Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan”.

Od 2015 roku Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.