Padzik-Wołos A., mgr

mgr Agnieszka Padzik-Wołos

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie
Asystent

Asystentka w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Doktorantka w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W przygotowywanej pracy doktorskiej koncentruje się na zjawisku transformacji innowacji pracowniczych w rutyny organizacyjne. Jej szersze zainteresowania badawcze dotyczą obszaru uprawomocnienia pracowników w organizacji.

Od marca 2022 roku jest Kierownikiem Projektu w projekcie badawczym nr 2021/41/N/HS4/03698 pt. Transformacja innowacji pracowniczej w rutynę organizacyjną w grancie Preludium20 Narodowego Centrum Nauki. Pracuje również jako wykonawca w projekcie badawczym grantu Opus19.

Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Coaching profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła m.in. programy: Akademia Skutecznego Menedżera, First Time Manager Harvard Review Polska, User Experience Interaction Design Foundation, Jak być dobrym moderatorem Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii.

Jej atutem jest znajomość uwarunkowań świata biznesu, co wynika z długoletnich doświadczeń pracy zarówno w korporacji, jak i z prowadzenia własnej działalności. Rozumie świat biznesu i stara się go jak najlepiej łączyć ze światem nauki.

Padzik-Wołos, A (2021). „Reakcje odbiorców na przekaz reklamowy–aspekt odpowiedzialności społecznej”, w: Antowska Dagmara, Motyka Kamil (red.), Oto miejsce na Twoją reklamę. Reklama i marketing w problematyce kulturowej oraz społecznej, Wydawnictwo Rys, Poznań, s.183-201, afiliacja: ALK

Padzik-Wołos, A. Pliszka, P. (2021). „Innowacje pracownicze - perspektywa historyczna w Polsce”, w: Mazur Maria (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Warszawa, s.3-19, afiliacja: ALK

Padzik-Wołos, A. (2020). Innowacja pracownicza–rozważania o współczesnym kontekście. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 82, s. 243-260, afiliacja: ALK

Padzik-Wołos, A. (2017). „Coaching a wewnętrzna motywacja kluczowego aktora w fazie przed adaptacją innowacji marketingowych”, w: Czarkowska Lidia (red.), Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji, Poltext, Warszawa, s. 199-216, afiliacja: inne

Padzik-Wołos, A., Pikos, A., & Latusek, D. (2023). Trust, Distrust and Control Interplay in Interorganizational Relations. European Management Studies, 21(2), 75–102. https://doi.org/10.7172/2956-7602.100.4.

Padzik-Wołos, A. (2022). Trust and control manifestations in employee-driven innovations. Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series, 162, 561-581

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. W latach 2018-2019 Mentorka w II Programie Mentoringowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz pracy akademickiej prowadzi aktywne działania w celu promowania lepszej komunikacji, m.in. w mediach społecznościowych.