Marciniuk Agnieszka KEBS

mgr Agnieszka Marciniuk

Centrum Doradztwa I Kształcenia Menedżerów
Menedżer ds. współpr. z zagran