Joanna Sawicka-Golcz

Koordynator ds. projektów i klientów korporacyjnych