alk
dr Wojciech Strzelczyk
Katedra Rachunkowości
Adiunkt