dr Wojciech Strzelczyk

Katedra Rachunkowości
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. ROZTOCKI N., STRZELCZYK W. (2020), "Enterprise Systems in the Public Sector: A Literature Review", AIS Electronic Librar , online, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. ROZTOCKI N., STRZELCZYK W., Weistroffer H. (2020), "Sustaining Organizational Operations during an Outbreak: Problems, Needs, and Opportunities for Information Systems", INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, vol. 37, issue 4, s. 348-356, afiliacja: ALK.

 

 1. DOBIJA D., GÓRSKA A., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), "Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities", ACCOUNTING, AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, vol. 32, issue: 3, s. 750-781, afiliacja: ALK.

 

 1. DOBIJA D., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), "The Impact of Competing Institutional Pressures and Logics on the Use of Performance Measurement in Hybrid Universities", PUBLIC PERFORMANCE & MANAGEMENT REVIEW, 43:4, s. 818-844, afiliacja: ALK.

 

 1. Stanny M., STRZELCZYK W. (2017), "Pomiar kondycji finansowej jednostek samorządu lokalnego - kwerenda międzynarodowa", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 49(1/2017), s. 372-383, afiliacja: ALK.

 

 1. Stanny M., STRZELCZYK W. (2015), "Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce", ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU, XVII, 4, s. 301-307, afiliacja: ALK.

 

 1. STRZELCZYK W., Guzik H. (2015), "Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa", STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN, CLXI, s. 459-468, afiliacja: ALK.

 

 1. STRZELCZYK W. (2014), "Ochrona konserwatorska a planowanie przestrzenne. Studium przypadku dzielnicy Stare Miasto w Krośnie", ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA, 11, s. 93-111, afiliacja: Inna.

 

 1. STRZELCZYK W. (2014), "Atrakcyjność inwestycyjna regionów a lokalizacja przedsiębiorstw", ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES, 7, 2, s. 5-25, afiliacja: Inna.

 

 1. STRZELCZYK W., Guzik H. (2014), "Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE,  12 (936), s. 17-33, afiliacja: ALK.

 

 1. STRZELCZYK W. (2013), "Gentryfikacja jako współczesny problem gospodarowania przestrzenią", ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA, 9, s. 125-136, afiliacja: Inna.

 

 1. STRZELCZYK W. (2013), "Nadmierne zadłużanie się samorządów", ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA, 10, s. 87-100, afiliacja: Inna.

 

 1. STRZELCZYK W., Bril J. (2013), "Kontrowersje wokół udomowienia banków", ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA, 10, s. 53-71, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. STRZELCZYK W., Stanny M. (2018), "Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich: ujęcie przestrzenne", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. Zieniuk P., STRZELCZYK W. (2015), "Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego", w: B. Micherda (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Difin, s. 49-72, afiliacja: ALK.

 

 1. STRZELCZYK W., Zawilińska B. (2014), "Activities of national parks as source of revenue for their communes. Case study of Babia Góra National Park", w: A. Nalepka, A.Ujwary-Gil (red.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Nowy Sącz, s. 211-226, afiliacja: ALK.

 

 1. STRZELCZYK W. (2013), "Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według  wartości godziwej", w: B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, Kraków, s. , afiliacja: Inna.

 

 1. STRZELCZYK W., Kryskova L. (2013), "Public Aid in Financing Innovations in Poland: the Operational Programme 'Innovate Economy'", w: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Nowy Sącz, s. 169-186, afiliacja: Inna.