Piotrowski W., dr

dr Włodzimierz Piotrowski

Katedra Zarządzania
Starszy wykładowca

Prof. ALK dr Włodzimierz Piotrowski – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Zarządzania. Zainteresowaniami badawczymi dr Piotrowskiego są: kierowanie ludźmi w organizacji; krytyczna teoria zarządzania; przywództwo; struktury i procesy w organizacji; teoria organizacji i zarządzania; teoria systemów; zachowania organizacyjne; zarządzanie ogólne; zarządzanie projektami; zarządzanie kryzysowe; zarządzanie zmianą organizacyjną. Prowadził badania naukowe w czasie wyjazdu badawczego do University of Illinois w Stanach Zjednoczonych (1992).

Współredaktor naukowy podręczników, autor i współautor rozdziałów w:

”Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. 1 1994; wyd. V, zmienione 2000, Warszawa: WN PWN; książka w ciągłej sprzedaży – kilkanaście wznowień!;

„Teoria organizacji. Nauka dla praktyki” (podręcznik w ALK), 2018, Warszawa: Poltext;

„Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność”, 2013, Warszawa: PWE.

Dr Piotrowski otrzymał medal ALK z okazji jej 25-lecia oraz statuetkę „Witolda 2019” z okazji 30-lecia Programu MBA.

Monografie:

 

  1. LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T., PIOTROWSKI W. (2018), "Teoria Organizacji: Nauka dla Praktyki ", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Redakcja monografii:

 

  1. PIOTROWSKI W., Bogdanienko J. (red.), (2013), "Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, afiliacja: ALK.

 

  1. KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (red.), (2004), "Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. PIOTROWSKI W. (2013), "Kierowanie i przywództwo", w: Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski (red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s. 350-372, afiliacja: ALK.

 

  1. PIOTROWSKI W. (2013), "Ewolucja podejść do zarządzania", w: Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski (red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s. 13-23, afiliacja: ALK.

 

  1. PIOTROWSKI W. (2004), "Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Hybrydą możliwości", w: Kieżun Witold, Kubin Jerzy  (red.), Krytyczna teoria organizacji, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Prof. ALK dr Włodzimierz Piotrowski - prowadzi zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego od 1993r. (wcześniej pod nazwą: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) w zakresie: podstaw zarządzania, przywództwa, zarządzania projektami, zarządzania w warunkach niepewności, współczesnych koncepcji organizacji i zarządzania, zarządzania kryzysowego. Dr Piotrowski świadczy usługi doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy. Współpracował z takimi firmami jak: Avon Cosmetics, Mercedes, PKO BP, Ruch S.A., był członkiem rady nadzorczej PP-H Transsystem S.A.

Od 01.10.2021r. dr Piotrowski jako profesor ALK jest członkiem Senatu.

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

Przygotowanie autorskich sylabusów do zajęć prowadzonych w ALK (do takich przedmiotów, jak: podstawy zarządzania, współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, narzędzia analizy organizacyjnej, zarządzanie kryzysowe oraz do zajęć realizowanych na studiach podyplomowych jak np. Logistyka, Zarządzanie w mediach, oraz typu MBA).

Kierowanie licznymi pracami licencjackimi (promotor).