dr Tomasz Gwiazda

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr Tomasz Gwiazda – docent w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w ALK. Zainteresowaniami badawczymi dr Gwiazda są systemy wspomagania decyzji oraz informatyka. Autor monografii na temat algorytmów genetycznych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych. Charakter dorobku naukowego dr Gwiazda pokrywa się z zajęciami prowadzonymi w Akademii Leona Koźmińskiego.

Monografie:

GWIAZDA T. (2007), "Algorytmy genetyczne - kompendium. Tom 1", POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, Warszawa, afiliacja: Inna.

GWIAZDA T. (2007), "Algorytmy genetyczne - kompendium. Tom 2 ", POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, Warszawa, afiliacja: Inna.

GWIAZDA T. (2007), "Genetic Algorithms Reference Volume 2 Mutation operator for numerical optimization problems", LIGHTNING SOURCE INC, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

GWIAZDA T. (2006), "Genetic Algorithms Reference Vol.1 Crossover for single-objective numerical optimization problems", E-BOOK, Łomianki, afiliacja: WSPIZ.

GWIAZDA T. (2005), "Virtual Branch Decision Support System based on Evolutionary Algorithms", E-BOOK, Łomianki, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

GWIAZDA T. (2005), "Organizacje Wirtualne formowane przez Wirtualne Branżowe Systemy Wspomagania Decyzji", w: --- (red.), Problemy Zarządzania - informatyka w zarządzaniu, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.