dr Szymon Wierciński

Katedra Strategii
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

WÓJCIK P., OBŁÓJ K., Wąsowska A., WIERCIŃSKI S. (2020), "Corporate acceleration process: a systems psychodynamics perspective", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, Vol. 33 No. 6, s. 1163-1180, afiliacja: ALK.

WIERCIŃSKI S. (2013), "Mapping the value of CSR. Measuring and developing CSR investments", Managing Global Transitions: International Research Journal, 11, 2 ?, s. 16, afiliacja: ALK.

WIERCIŃSKI S. (2011), "CSR jako przedsięwzięcie biznesowe", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s. 54-67, afiliacja: ALK.

KUŚMIERZ A., WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), "Teoria w praktyce - wygrywające strategie w branży szkół rodzenia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s. 56-62, afiliacja: WSPIZ.

WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), "Strategia Masowa szkoła rodzenia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

WIERCIŃSKI S. (2013), " Wymiar strategiczny i responsywny w mierzeniu efektywności CSR", w: S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 364-372, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., WIERCIŃSKI S. (2009), "Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS)", w: Bielecki W.T., Wardaszko M. (red.), Games and Simulation in Business Learning and Teaching, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 140-143, afiliacja: ALK.

WIERCIŃSKI S. (2008), "Identifying sources of the Sustain Competitive Advantage", w: Szymon Wierciński (red.), Zeszyty programu Top-15, WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 141-188, afiliacja: WSPIZ.