dr Szymon Krajnik

Katedra Prawa Karnego
Adiunkt

Dr Szymon Krajnik – Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego. Asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Laureat pierwszej nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Najlepszy absolwent prawa tej uczelni w 2009 r. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie studiów magisterskich. Uczestnik i prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autor schematów i praktycznych wskazówek do przepisów Kodeksu postępowania karnego w ramach projektu „Lex Navigator”, Wolters Kluwer Polska (od 2012 r.). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii oraz prawa dyscyplinarnego, w tym współautor Komentarza do Kodeksu wykroczeń pod redakcją J. Lachowskiego. Radca prawny (niewykonujący zawodu), wykładowca OIRP w Warszawie, opiekun studenta w ramach Programu TOP 15 (w roku akademickim 2020/21).

Zainteresowania badawcze: prawo karne, prawo wykroczeń, prawo dyscyplinarne

Publikacje w czasopismach naukowych:

KRAJNIK S. (2020), "Limitation period for punishability of disciplinary offence having elements of criminal offence and the principle of jurisdictional independence of disciplinary court", IUS NOVUM, Vol. 14, Nr 3, s. 107-119, afiliacja: ALK.

KRAJNIK S. (2020), "Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego zawierającego znamiona przestępstwa a zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu dyscyplinarnego", IUS NOVUM, Vol. 14, Nr 3, s. 117-130, afiliacja: ALK.

KRAJNIK S. (2019), "Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa a zasada niezawisłości sędziowskiej", IUS NOVUM, 3/19 w druku, s. w druku, afiliacja: ALK.

KRAJNIK S. (2019), "Judges’ disciplinary liability for apparent and flagrant contempt of provisions of law versus principle of judicial independence", IUS NOVUM, 3, s. 97-118, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

Lachowski J., Kosierb I., KRAJNIK S., Wojciechowski J., Żukowska M. (red.), (2021), "Kodeks wykroczeń. Komentarz", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.  

Dr Szymon Krajnik jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego od 2018 r. W czasie zajęć ze studentami wiedzę teoretyczną łączy z doświadczeniem zawodowym, które zdobywa jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowaniach w sprawach o wykroczenia, a także wykłady dotyczące ścieżek kariery prawniczej.

I. Akademia Leona Koźmińskiego:

od 1 X 2018 r. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego ALK i sekretarz tej Katedry

od 1 I 2021 r. do chwili obecnej - Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów ALK; opiekun obecnego 2. roku prawa (studia stacjonarne i niestacjonarne)

II. Sąd Najwyższy:

od 1 VI 2011 r. Asystent sędziego w Izbie Karnej SN

od IV 2016 r. Starszy asystent sędziego

od IV 2019 r. do X 2020 r. Członek Biura Studiów i Analiz SN delegowany do Izby Karnej SN

od XI 2020 do chwili obecnej - Asystent specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Karnej SN