dr Szymon Krajnik

Katedra Prawa Karnego
Adiunkt

Dr Szymon Krajnik – Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego. Asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Laureat pierwszej nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Najlepszy absolwent prawa tej uczelni w 2009 r. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie studiów magisterskich. Uczestnik i prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autor schematów i praktycznych wskazówek do przepisów Kodeksu postępowania karnego w ramach projektu „Lex Navigator”, Wolters Kluwer Polska (od 2012 r.). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii oraz prawa dyscyplinarnego, w tym współautor Komentarza do Kodeksu wykroczeń pod redakcją J. Lachowskiego. Radca prawny (niewykonujący zawodu), wykładowca OIRP w Warszawie, opiekun studenta w ramach Programu TOP 15 (w roku akademickim 2020/21).

Zainteresowania badawcze: prawo karne, prawo wykroczeń, prawo dyscyplinarne

Dr Szymon Krajnik jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego od 2018 r. W czasie zajęć ze studentami wiedzę teoretyczną łączy z doświadczeniem zawodowym, które zdobywa jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowaniach w sprawach o wykroczenia, a także wykłady dotyczące ścieżek kariery prawniczej.

I. Akademia Leona Koźmińskiego:

od 1 X 2018 r. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego ALK i sekretarz tej Katedry

od 1 I 2021 r. do chwili obecnej - Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów ALK; opiekun obecnego 2. roku prawa (studia stacjonarne i niestacjonarne)

II. Sąd Najwyższy:

od 1 VI 2011 r. Asystent sędziego w Izbie Karnej SN

od IV 2016 r. Starszy asystent sędziego

od IV 2019 r. do X 2020 r. Członek Biura Studiów i Analiz SN delegowany do Izby Karnej SN

od XI 2020 do chwili obecnej - Asystent specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Karnej SN