Sylwia Hałas-Dej

dr Sylwia Hałas-Dej

Centrum Doradztwa I Kształcenia Menedżerów
Dyrektor CDiKM (KEBS)