dr Svetlana Gudkova

Katedra Zarządzania
Profesor ALK

Publikacje w czasopismach naukowych:

GUDKOVA S. (2012), "Wywiad z przedsiębiorcą jako narzędzie w procesie nauczania przedsiębiorczości", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, Młodzi przedsiębiorcy, 1, s. 85-98, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S. (2010), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s. 140-143, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2010), "Wybrane uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 8, 4(30), s. 42-55, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2009), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(96), s. 100-104, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism Journal of Financial Stability", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (97) marzec-kwiecień, s. 117-119, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism - Jorunal of Financial Stability Vol. 5. Is. 3.", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (96) lipiec sierpień, s. 75-79, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s. 97-100, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s. 110-114, afiliacja: ALK.

GLINKA B., GUDKOVA S. (2008), "Sukces w działaniu przedsiębiorców: percepcja, wymiary, implikacje", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s. 101-114, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2008), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s. 107-110, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2007), "Przegląd Czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(84), 2(85), 3(86), 4(87), s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2007), "Transfer wiedzy w procesie socjalizacji przedsiębiorczej", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4, s. 113-127, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2007), "Determinanty rozwoju mikroprzedsiębiorstw", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s. 26-32, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2007), "Sieć osobistych powiązań - źródło przewagi małych przedsiębiorstw na rynku", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(15), s. 68-86, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2006), "Zachowania przedsiębiorców w momentach krytycznych jako czynnik wpływający na rozwój", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1116, s. 267-273, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2006), "Rola doświadczenia w procesie uczenia się przedsiębiorców", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s. 163-176, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s. 58-60, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s. 69-71, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s. 54-55, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(73), s. 40-42, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.  42-44, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s. 47-49, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2004), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), 5(70), 6(71), s. 46-48, 49-52, 48-50, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2003), "Wielka mała firma", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s. 31-37, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2003), "Mikroprzedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s. 113-127, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2003), "Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Najlepsze praktyki skandynawskie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s. 12-18, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2002), "Dydaktyczne treści podręczników przedsiębiorczości w Europie oraz Ameryce Północnej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s. 49-51, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2002), "Venture Capital w najnowszej literaturze przedmiotu", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s. 44-46, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

GUDKOVA S., GLINKA B. (2011), "Przedsiębiorczość", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S. (2008), "Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2002), "Sekurytyzacja należności kredytowych banków", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

GUDKOVA S. (red.), (2015), "Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field", KOZMINSKI UNIVERSITY, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PIKOS A., GUDKOVA S., Gumińska V. (2019), "Cycles of Evolution of Ideal Types of Universities Causes and Consequences for the University Mission—The Case of Poland", w: G. Redding, A. Drew, S. Crump (red.), Oxford Handbook of Higher Education Systems and University Management, OXFORD UNIV PRESS, s. 110-129, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S. (2019), "Rola akredytacji międzynarodowych w zapewnieniu jakości procesu uczenia się", w: Łukasz Sułkowski, Robert Seliga (red.), Dialog – tom Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s. ???, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S. (2018), "Interviewing in Qualitative Research", w: M. Ciesielska, D. Jemielniak (red.), Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume II: Methods and Possibilities, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s. 75-96, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., Glinka B. (2015), "Pech czy szczęście? Rola momentów krytycznych w procesach przedsiębiorczych", w: Kostera M. (red.), O przedsiębiorczości historie niezwykłe, Difin, s. 45-56, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., Todorova S., Drobatyuk Y. (2015), "Social Entrepreneurship: The Innovative Approach to Solving Social Problems", w: Svetlana Gudkova (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, KOZMINSKI UNIVERSITY, Warszawa, s. 11-36, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., Glinka B., Brzozowska  A. (2014), "The cultural context of entrepreneurship. The case of immigrant entrepreneurs ", w: Adamczyk A., Dubel  P.  (red.), Poland and Turkey in Europe - social, economic and political experiences and challenges, CENTRE FOR EUROPE, UNIVERSITY OF WARSAW, s. 155-176, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S. (2012), "Wywiad w badaniach jakościowych", w: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Tom 2. Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, s. 111-129, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2012), "Wykorzystanie teorii ugruntowanej do badań przedsiębiorczości ", w: B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 556-575, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S. (2012), "Kompetencje przedsiębiorcze w tworzeniu i rozwijaniu organizacji ", w: B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 340-358, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2011), "Family business development process: the role of internal and external factors", w: A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Konkurencja, etyka, zarządzanie, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 115-131, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2011), "The Use of Grounded Theory in Entrepreneurship Research", w: A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel  (red.), Economy, society and managing, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, Warszawa, s. 50-61, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2009), "Understanding of success as a factor affecting growth potential of small enterprises", w: Nowak A.Z., Glinka B., Hensel P. (red.), Entrepreneurs and managers: improving practice, developing theory , WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 7-19, afiliacja: ALK.

GLINKA B., GUDKOVA S. (2008), "Wyłanianie się struktur w małych przedsiębiorstwach", w: Stabryła A. (red.), Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 335-342, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2008), "The use of grounded theory in enterpreneurship research", w: Balbi S., Scepi G., Russolillo G., Stawinoga A. (red.), 7th International Conference on Social Science Methodology - The book of short abstracts, JOVENE EDITORE S.P.A., Neapol, s. 266, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S. (2008), "Knowledge acquisition in the process of enterpreneurial socialization", w: Nowak A. Z. , Glinka B., Hensel P. (red.), Business environment in Poland. The selected managerial and economic aspects and their interconnections., WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 48-62, afiliacja: ALK.

GUDKOVA S. (2007), "Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw", w: Bogdanienko J. Kuzela M., Sobczak I. (red.), Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 69-77, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2006), "Small Enterprises under the Pressure of Crises Situations", w: Nowak Alojzy Z. , Glinka Beata , Hensel Przemysław  (red.), Business Administration in Central Europe: Challenges, Problems and Opportunities, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 100-114, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2006), "Socyalnyj capital - fundament razvitia malogo biznesa", w: --- (red.), Uluslararasi Girişimcilik Kongresi, KIRGIZISTAN - TURKIYE MANAS UNIVERSITESI, BISZKEK, Biszkek, s. 477-483, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2006), "Ukryta siła mikroprzedsiębiorstw", w: Romanowska M. , Wachowicz P.  (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. 191-198, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), "Możliwości wykorzystania metod jakościowych do badania zmiany i rozwoju organizacji", w: Leoński J. (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, ECONOMICUS SZCZECIN, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

GUDKOVA S. (2004), "Momenty krytyczne w procesie rozwoju oraz uczenia się małych przedsiębiorstw", w: Król H. , Ludwiczyński A.  (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, Warszawa, s. 225-238, afiliacja: WSPIZ.