Trochimiuk Renata
dr Renata Trochimiuk
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Starszy wykładowca