Trochimiuk Renata

dr Renata Trochimiuk

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Starszy wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

SZABAN J., RADZKA B., TROCHIMIUK R. (2019), "Ocena efektywności szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi i w formule edutainment", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2(52), s. 109-119, afiliacja: ALK.

RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), "Społeczne uwarunkowania postaw pracodawców wobec aktywności zawodowej osób starszych", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s. 171-183, afiliacja: ALK.

TROCHIMIUK R. (2015), "Professional Development of Older Employees in Small and Medium Enterprises", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 23, 1, s. 79-94, afiliacja: ALK.

TROCHIMIUK R., RADZKA B. (2014), "The HRM Challenges in Age Management in SMEs", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s. 135-150, afiliacja: ALK.

TROCHIMIUK R. (2013), "Rozwój zawodowy pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s. 127-138, afiliacja: ALK.

TROCHIMIUK R. (2008), "Dobre praktyki zarządzania ludźmi w DHL Express (Poland) Sp. z o.o.", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s. 95-101, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), "Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s. 17-32, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2005), "Rola działu personalnego w zarządzaniu wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s. 36-43, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2004), "Konferencja Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s. 130-135, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2004), "Konferencja Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s. 130-135, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2003), "Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s. 52-55, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2002), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń (wyd. II rozszerzone i poprawione)", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

TROCHIMIUK R. (2012), "Mobbing w organizacjach o różnej wielkości", w: Szmidt C., Wyka T. (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa, s. 57-80, afiliacja: ALK.

TROCHIMIUK R. (2012), "Instytucje edukacyjne a aktywizacja osób starszych, 50 +", w: Czesław Szmidt (red.), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 157-182, afiliacja: ALK.

LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), "HRM in Poland: integrate to develop people", w: Ch. Scholz, H. Bohm (red.), Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Routledge, Londyn, s. 313-342, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Dobór pracowników .", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 35-42, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Ocenianie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 43-49, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Motywowanie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 50-63, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Szkolenie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 64-82, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2007), "Firma Zdrowie", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 297-312, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2007), "Firma X", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 313-322, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2007), "Firma Atom", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 323-326, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Stosunki międzyludzkie.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 83-93, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 94-99, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 100-125 , afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2007), "Możliwości rozwoju zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach", w: Konieczny O., Schmidtke R. (red.), Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Warszawa, s. 157-174, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2007), "Kreowanie kapitału ludzkiego w firmach sektora MSP", w: Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice, s. 471-481, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Charakterystyka badanych firm.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 9-21, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 22-34, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2005), "Zarządzanie wiedzą: ComputerLand SA", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 11-24, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2005), "Program adaptacji do pracy: Masterlink Express Sp. z o.o.", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 39-55, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2005), "Portal intranetowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi: BRE BANK SA", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 89-101, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R., KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Przedsiębiorstwo Kreon. Profil strategiczny: innowator", w: Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 195-205, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2005), "Konfiguracja elementów architektury zzl w badanych firmach", w: A. Ludwiczyński (red.), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach Liderach Konkursu ZZL, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 39-44, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2004), "Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ludźmi w firmie Implix", w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, Warszawa, s. 113-130, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2004), "Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi: ComputerLand SA", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 11-27, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2004), "Społeczna odpowiedzialność biznesu: Spedpol Sp. z o.o.", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków., OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 61-81, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2004), "Rozwój kadry kierowniczej: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 113-125, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2004), "System szkoleń: STU Ergo Hestia SA", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 145-157, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), "Aktorzy systemów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach", w: Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, WYDAWNICTWO AKADEMII ŚWIĘTOKSZYSKIEJ IM.J. KOCHANOWSKIEGO, Warszawa, s. 332-342, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2003), "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: Polkomtel SA", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków., OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 11-23, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2003), "Programy doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi: PTC Sp. z o.o.", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków., OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków - Zakopane, s. 39-55, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2003), "Rozwój kompetencji pracowników działu sprzedaży: Shell Gas Polska Sp. z o.o.", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 99-115, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R. (2003), "System komunikacji: STU Ergo Hestia SA", w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków, s. 137-149, afiliacja: WSPIZ.