dr Przemysław Tomczyk

Katedra Marketingu
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

Hejduk I., Olak A., Karwowski W., TOMCZYK P., Fazlagić J., Gac P., Hejduk H., Sobolewska S. (2020), "Safety knowledge and safe practices at work: A study of polish industrial enterprises", WORK-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, vol. 65, no. 2, s. 349-359, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P., Olak A., Karwowski W., Hejduk I., Fazlagić J., Gac P., Hejduk H., Sobolewska S., Cakit E., Airehaili O. (2019), "The relationships between the use of smart mobile technology, safety knowledge, and propensity to follow safe practices at work", INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, online, s. 1-22, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P. (2018), "Knowledge from customers. Definition and research areas", HANDEL WEWNĘTRZNY, I, (4 (375), s. 377-389, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P., Zaborek P., Doligalski T. (2016), "Customer analysis as a driver of financial performance in the Polish insurance industry", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVII; II, 10, s. 101-115, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P., Doligalski T. (2016), "Customer Analysis and Firm Performance.  Perspective of Customer Profitability and Lifetime Value", HANDEL WEWNĘTRZNY, 6 (365), s. 47-61, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P. (2016), "Customer Knowledge Valuation Model Based On Customer Lifecycle", MARKETING I ZARZĄDZANIE, 5 (46), s. 87-94, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P., Doligalski T., Zaborek P. (2016), "Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish insurance market", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 69 (2016), s. 3652–3658, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P., Hejduk I. (2015), "Young Workers' Occupational Safety Knowledge Creation and Habits", PROCEDIA MANUFACTURING, 3, s. 395 – 401, afiliacja: Inna.

TOMCZYK P. (2014), "Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XV, 11, cz. II, s. 199-211, afiliacja: Inna.

TOMCZYK P. (2012), "Modele wyceny klienta a podejścia do wyceny przedsiębiorstwa", HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień – październik 2012, s. 182 – 190, afiliacja: Inna.

TOMCZYK P. (2011), "Uwarunkowania i bariery stosowania koncepcji zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwie", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, nr 47, vol. 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia , s. 385-399, afiliacja: Inna.

TOMCZYK P. (2011), "Analiza podejść do zarządzania wartością klienta. Próba systematyzacji", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, nr 72, vol. 660, seria Ekonomiczne Problemu Usług, s. 127-139, afiliacja: Inna.

TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2011), "Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta", HANDEL WEWNĘTRZNY, listopad-grudzień 2011, s. 5-16, afiliacja: Inna.

TOMCZYK P. (2010), "Czynniki sukcesu Customer Relationship Management (CRM) na rynku Business to Business (B2B)", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. SERIA: ZARZĄDZANIE I MARKETING, 17, 2/2010, s. 471-478, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

TOMCZYK P. (2017), "CUSTOMER ENGAGEMENT VALUE (CEV); CUSTOMER INFLUENCER VALUE (CIV) ; CUSTOMER KNOWLEDGE VALUE (CKV) ; CUSTOMER LIFETIME VALUE (CLV); CUSTOMER REFFERAL VALUE (CRV)", w: dr Maciej Tesławski (red.), Leksykon marketingu, Słowa i Myśli, Warszawa, s. w przygotowaniu, afiliacja: ALK.

Hejduk I., Maicki P., TOMCZYK P. (2016), "Wpływ nowych technologii na zmianę paradygmatów zarządzania", w: Zakrzewska- Bielawska A.  (red.), Stan i perspektywy nauk o zarządzaniu, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ, Toruń, s. 73-103, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P., Redondo W. (2016), "Engagement in Content Sharing Across Social Media Platforms", w: Grzegorz Mazurek, Jolanta  Tkaczyk (red.), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT, Warszawa, s. 219-230, afiliacja: ALK.

TOMCZYK P. (2015), "Multi-Method Analysis", w: Takhar-Lail, Amandeep, Ali Ghorbani (red.), Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches, IGI GLOBAL, s. 184-198, afiliacja: Inna.

TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2015), "Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM ", w: Barbara Dobiegała-Korona (red.), Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, POLTEXT, Warszawa, s. , afiliacja: Inna.

TOMCZYK P. (2013), "Zarządzanie wartością klienta. Od koncepcji do wyników przedsiębiorstwa", w:  K. Poznańska, K.Kraj (red.), Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s. , afiliacja: Inna.

TOMCZYK P. (2012), "Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa", w: Teresa Pakulska (red.), Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s. 169, afiliacja: Inna.