P.Sawicki
dr Przemysław Sawicki
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt