dr Piotr Zegadło

Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Adiunkt

Główne zainteresowania badawcze dra Piotra Zegadło dotyczą modelowania rynków finansowych rozmaitymi metodami - od ekonometrii i uczenia maszynowego po modele agentowe. Zajmuje się szeroko rozumianą analityką danych zarówno w ramach grantów NCN czy NCBR, jak i w przedsięwzięciach komercyjnych. W Akademii Leona Koźmińskiego dr Zegadło jest zaangażowany w program studiów magisterskich Big Data Science.

Publikacje w czasopismach naukowych:

ZEGADŁO P. (2022), "Identifying bull and bear market regimes with a robust rule-based method", Research in International Business and Finance, vol. 60, s. 101603, afiliacja: ALK.

ZEGADŁO P. (2021), "Efficient Calibration of a Financial Agent-Based Model Using the Method of Simulated Moments", Lecture Notes in Computer Science, volume 12744, s. 316-329, afiliacja: ALK.

ZEGADŁO P., Jurowski A. (2009), "Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego", BEZPIECZNY BANK, 1, 38, s. 75-110, afiliacja: Inna.

ZEGADŁO P., Jamrozik-Kierc K. (2009), "Analiza źródeł finansowania banków działających w Polsce w kontekście niepokojów na rynkach finansowych", BEZPIECZNY BANK, 1, 38, s. 111-143, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

ZEGADŁO P. (2021), "Efficient Calibration of a Financial Agent-Based Model Using the Method of Simulated Moments", w: Maciej Paszynski, Dieter Kranzlmüller, Valeria V. Krzhizhanovskaya, Jack J. Dongarra, Peter M.A. Sloot  (red.), Computational Science – ICCS 2021: 21st International Conference, Krakow, Poland, June 16–18, 2021, Proceedings, Part III, Springer, s. 316-332, afiliacja: ALK.

ZEGADŁO P. (2020), "Predictive modelling of the log range volatility estimator for an exchange rate", w: Sławomir Franek, Adam Adamczyk (red.), Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe. Problemy, diagnozy, perspektywy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. ?, afiliacja: ALK.  

Konsultant Data Science ( od 2019)

Starszy Ekonomista - PZU (Warszawa, 2011 - 2017)

Ekonomista - Narodowy Bank Polski (Warszawa, 2009 - 2011)

Analityk / Zarządzający Portfelem Obligacji - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Warszawa, 2008 - 2009)

Analityk - European Digital Capital (Londyn, private equity, 2007 - 2008)