dr Piotr Zegadło
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Adiunkt
CV

Główne zainteresowania badawcze dra Piotra Zegadło dotyczą modelowania rynków finansowych rozmaitymi metodami - od ekonometrii i uczenia maszynowego po modele agentowe. Zajmuje się szeroko rozumianą analityką danych zarówno w ramach grantów NCN czy NCBR, jak i w przedsięwzięciach komercyjnych. W Akademii Leona Koźmińskiego dr Zegadło jest zaangażowany w program studiów magisterskich Big Data Science.

Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. ZEGADŁO P., Jurowski A. (2009), "Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego", BEZPIECZNY BANK, 1, 38, s. 75-110, afiliacja: Inna.

 

  1. ZEGADŁO P., Jamrozik-Kierc K. (2009), "Analiza źródeł finansowania banków działających w Polsce w kontekście niepokojów na rynkach finansowych", BEZPIECZNY BANK, 1, 38, s. 111-143, afiliacja: Inna.

 

Publikacje inne:

 

  1. ZEGADŁO P. (2018), Examination of rule-based methods for identifying financial market regimes, Manuskrypt nieopublikowany, afiliacja: Inna.
Dodatkowe informacje

Konsultant Data Science ( od 2019)

Starszy Ekonomista - PZU (Warszawa, 2011 - 2017)

Ekonomista - Narodowy Bank Polski (Warszawa, 2009 - 2011)

Analityk / Zarządzający Portfelem Obligacji - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Warszawa, 2008 - 2009)

Analityk - European Digital Capital (Londyn, private equity, 2007 - 2008)