dr Piotr Wójcik
Katedra Strategii
Prodziekan Kolegium Zarządzania
CV

Dr Piotr Wójcik - adiunkt w w Katedrze Strategii ALK. Prodziekan programu Master in Management w Akademii Leona Koźmińskiego i Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Innowacyjnymi Strategiami Wzrostu ALK (http://www.growth.kozminski.edu.pl/). Laureat konkursu Verba Veritatis Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych na najlepsze prace doktorskie w zakresie etyki biznesu i innowacji społecznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym, a także jako współzałożyciel spółki oferującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Zdobywca stypendium dla Młodych Naukowców przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018) oraz nagrody Rektora ALK za pracę badawczą (2019-2021). Wykładowca na studiach w języku angielskim i polskim (m. in. Strategic Management for Growth, International Business Strategy, Microeconomics of Competitiveness, Strategie Korporacji) oraz promotor kilkudziesięciu prac magisterskich. Autor dydaktycznych studiów przypadku. Visiting scholar na ESCP, Hebei Finance University i University of Belgrad. Prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego – jest kierownikiem i wykonawcą w różnych projektach badawczych (statutowych i finansowanych przez NCN). Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia, a w szczególności dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa. Jest autorem publikacji w języku angielskim i polskim oraz uczestnikiem wielu konferencji polskich i zagranicznych. Jego artykuły zostały opublikowane m.in. w Journal of Business Research, Baltic Journal of Management, Journal of Organizational Change Management, Journal of East European Management Studies.

Dodatkowe informacje

Współzałożyciel i prezes Concret Consulting od 2018