dr Piotr Wójcik

Katedra Strategii
Adiunkt

Dr Piotr Wójcik - adiunkt w w Katedrze Strategii ALK. Prodziekan programu Master in Management w Akademii Leona Koźmińskiego i Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Innowacyjnymi Strategiami Wzrostu ALK (http://www.growth.kozminski.edu.pl/). Laureat konkursu Verba Veritatis Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych na najlepsze prace doktorskie w zakresie etyki biznesu i innowacji społecznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym, a także jako współzałożyciel spółki oferującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Zdobywca stypendium dla Młodych Naukowców przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018) oraz nagrody Rektora ALK za pracę badawczą (2019-2021). Wykładowca na studiach w języku angielskim i polskim (m. in. Strategic Management for Growth, International Business Strategy, Microeconomics of Competitiveness, Strategie Korporacji) oraz promotor kilkudziesięciu prac magisterskich. Autor dydaktycznych studiów przypadku. Visiting scholar na ESCP, Hebei Finance University i University of Belgrad. Prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego – jest kierownikiem i wykonawcą w różnych projektach badawczych (statutowych i finansowanych przez NCN). Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia, a w szczególności dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa. Jest autorem publikacji w języku angielskim i polskim oraz uczestnikiem wielu konferencji polskich i zagranicznych. Jego artykuły zostały opublikowane m.in. w Journal of Business Research, Baltic Journal of Management, Journal of Organizational Change Management, Journal of East European Management Studies.

Publikacje w czasopismach naukowych:

WÓJCIK P., OBŁÓJ K., Buono A. (2022), "Addressing social concern through business-nonprofit collaboration: Microfoundations of a firm’s dynamic capability for social responsibility", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 143, s. 119-139, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., Wąsowska A., WÓJCIK P., MILANCEJ T. (2022), "Taming discontinuity: evolution of managerial perceptions, emotions and actions in the pandemic environment. Evidence from Poland", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, Special Issue, s. 91-106, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2021), "The impact of cognitive and behavioral factors on the export performance: a dynamic capabilities perspective", European Business Review, Vol. 33,  No. 3, s. 427-449, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2020), "Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, Vol. 108, s. 450-465, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., OBŁÓJ K., Wąsowska A., WIERCIŃSKI S. (2020), "Corporate acceleration process: a systems psychodynamics perspective", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, Vol. 33 No. 6, s. 1163-1180, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Intention to De-Internationalise: Foreign-Based Competition at Home and the Effect of Decision-Makers’ Role ", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 8, No. 2 , s. 199-218, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P. (2020), "Paradoxical nature of dynamic capabilities research: a content analysis of literature", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 15 No. 5, s. 727-755, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Explorative and exploitative choices in response to initiative failure: Study of entrepreneurs and managers", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 8, No. 3, s.  83-99, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P. (2018), "The business case for corporate social responsibility: A literature overview and integrative framework", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26 (1), s. 121-148, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), "With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?", Emerald Emerging Markets Case Studies, 7, 2, s. 1-21, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P. (2016), "How Creating Shared Value Differs From Corporate Social Responsibility", Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 24, 2, s. 32-55, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P. (2015), "Exploring Links Between Dynamic Capabilities Perspective and Resource-Based View: A Literature Overview", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (ZESZYTY NAUKOWE KGŚ), 45, s. 83-107, afiliacja: Inna.

WÓJCIK P. (2013), "The Efects of Corporate Social Responsibility Initiatives and Price Premiums on Polish Consumers' Responses: An Experimental Study", Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 38, s. 84-101, afiliacja: Inna.

WÓJCIK P. (2013), "Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu", E-MENTOR, 1, 48, s. 17-22, afiliacja: Inna.

WÓJCIK P. (2011), "Dyfuzja standardów odpowiedzialności społecznej w sieciach przedsiębiorstw w Polsce", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 220, s. 357-366, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

WÓJCIK P. (2020), "Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek E – Berta", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 65-70, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), "Dystans geograficzny", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 165-182, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), "Dystans kulturowy", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 95-140, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Trzy typowe ścieżki umiędzynarodowienia", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 24-34, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Ekspansja na rynki zagraniczne: korzyści i wyzwania", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 18-23, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P. (2020), "Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek F – Maszynel", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 71-75, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Mechanizmy pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 211-246, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P. (2016), "Budowa zdolności organizacji do tworzenia przewagi konkurencyjnej", w: M. Poniatowska-Jaksch (red.), Strategiczne pola konkurowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 93-112, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P. (2016), "Tworzenie wartości wspólnej jako nowa metoda konkurowania", w: M. Poniatowska-Jaksch (red.), Strategiczne pola konkurowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 243-260, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P. (2015), "Zarządzanie portfelem modeli biznesu – w stronę zarządzania zintegrowanego", w: M. Poniatowska-Jaksch (red.), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., Warszawa, s. 234-242, afiliacja: Inna.

 

Publikacje w czasopismach popularnonaukowych:

OBŁÓJ K., WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M., MILANCEJ T., Wąsowska A. (2021), "Biznes w czasie pandemii – raport z piątej tury badania", Rzeczpospolita, 14.02.2021, .

OBŁÓJ K., WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M., MILANCEJ T., Wąsowska A. (2020), "Akademii Leona Koźmińskiego: Polski biznes w sytuacji pandemii", Rzeczpospolita, 21.04.2020, .

 

Publikacje inne:

WÓJCIK P., OBŁÓJ K., WIERCIŃSKI S. (2017), Therapy and Trauma: Organizational Learning Process in Corporate and Startup Cooperation, Academy of Management Proceedings, Manuskrypt nieopublikowany, afiliacja: ALK.

Współzałożyciel i prezes Concret Consulting od 2018