dr Piotr Pilch

Katedra Nauk Społecznych
Starszy wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

PILCH P. (2021), "Identification of Objective and Subjective Predictors of Professional Success in a Group of Employees in Managerial, Specialist and Operational Positions", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 54(4), s. 121-137, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2015), "Mobbing w organizacji - rodzaje zjawiska", PRAKSEOLOGIA, 1, 157, s. 167-196, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2015), "Strategia marketingowa producenta klocków Lego – imitacje czy innowacje?", LOGISTYKA, 2, s. 1308--1315, CD2, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2014), "Rola polityki organizacyjnej w zarządzaniu kapitałem społecznym organizacji", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 349 - 2014, s. 308-324, afiliacja: ALK.

BĄK D., PILCH P. (2014), "Polityka i etyka w organizacji", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s. 22-28, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2013), "Marketing makiawelistyczny skierowany do dzieci - techniki wywierania wpływu", HANDEL WEWNĘTRZNY, III, 3, s. 200-206, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2013), "Etyczne aspekty zachowań politycznych w organizacji", PRAKSEOLOGIA, 154, s. 73-96, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2011), "Wprowadzenie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 113, 6, s. 2-13, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2011), "Ewolucja denotacji i konotacji pojęcia profesji", PROBLEMY PROFESJOLOGII, 2, s. 110-115, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2010), "Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji – możliwości i ograniczenia symulacji „Rozbitkowie na morzu” w procesie dydaktycznym", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s. 106-123, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2009), "Globalny produkt i lokalne konsekwencje (na przykładzie lalki Barbie)", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 4/2009, s. 183-189, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2007), "Swoi” i „obcy” w grupie", POSTĘPY TECHNIKI W LEŚNICTWIE, 100, s. 14-19, afiliacja: WSPIZ.

PILCH P. (2007), "Cena sukcesu - cena sukcesji. Studium przypadku", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s. 32-34, afiliacja: WSPIZ.

PILCH P. (2005), "Krystyna Bolesta-Kukułka (1941-2004). Wspomnienie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

PILCH P. (2020), "Problemy konceptualizacji i operacjonalizacji pojęcia sukcesu zawodowego", w: Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska (red.), Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 189-207, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2014), "Mobbing w różnych perspektywach teoretycznych i badawczych", w: M. Pawlak, Ł. Srokowski (red.), Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, IPSiR UW, Warszawa, s. 49-74, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2013), "Barbie - idealna konsumentka. Rola mediów masowych w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych u dzieci", w: Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki, Goncala Jorge Morais da Costa (red.), Kultura-media-etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, WYDAWNICTWO POZNANSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIOL NAUK, Poznań, s. 269-280, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2012), "Zachowania mobbingowe - praktyczne problemy diagnozy", w: Szmidt C., Wyka T. (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa, s. 81-102, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2010), "Współpraca Polski i Ukrainy przy organizacji EURO 2012", w: Patycki S. (red.), Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, Lublin, s. 390-401, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2010), "Kompetencje, jako decydujący czynnik przewagi konkurencyjnej w działalności agencji doradztwa personalnego", w: Antonowicz A. (red.), Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, Sopot, s. 347-358, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2010), "Zachowania polityczne w organizacji - niedoceniany obszar zachowań organizacyjnych", w: Gerdyk M. (red.), Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU, Gdańsk, s. 55-69, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2009), "Osobowość makiawelistyczna jako źródło zachowań mobbingowych", w: Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań, s. 935-946, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2009), "Kryzys zaufania - szansa czy zagrożenie dla konsumentów?", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 99-108, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2009), "Ciemna strona przywództwa", w: Kasianiuk K. (red.), Lider, Manager, Oportunista, MONOGRAFIE INSTYTUTU STUDIÓW NAD PRZYWÓDZTWEM COLLEGIUM CIVITAS, Warszawa, s. 101-111, afiliacja: ALK.

PILCH P. (2006), "Rola agencji doradztwa personalnego w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw", w: Król H. (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, WIZJA PRESS&IT, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.