dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie
Starszy wykładowca

Dr Piotr Kaczmarek- Kurczak - adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu ALK. W pracy badawczej zajmuje się m.in. nowoczesnymi formami przedsiębiorczości (start-upy, born global, sektor kosmiczny, Przemysł 4.0, sektory kreatywne itp.) oraz budowaniem systemów innowacji opartej na wiedzy w firmach prywatnych i instytucjach publicznych i samorządowych. Realizuje projekty intra-przedsiębiorcze w firmach - zwłaszcza z zakresu rozwoju innowacyjności, zarządzania wiedzą i wykorzystania nowoczesnych technologii. Członek Centrum Studiów Kosmicznych ALK / ESA_Lab@Kozminski. Ekspert zewnętrzny Platformy Przemysłu Przyszłości – rządowej instytucji zajmującej się transformacją polskiego przemysłu zgodnie z ideami Przemysłu 4.0. Autor artykułów na temat rozwoju Przemysłu 4.0 publikowanych w ramach portalu przemyslprzyszlosci.gov.pl. Autor artykułów na temat zarządzania, przedsiębiorczości i biznesu na łamach tygodnika POLITYKA.

Projekty badawcze:

01.01.2012 - 31.10.2014, "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości", Tytuł programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pr, Projekt krajowy, UDA-POKL.08.01.02-14-137/11, Wykonawca

19.10.2007 - 18.04.2010, "Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce", Projekt badawczy własny, N N115 2566 33 / 2566/B/H03/2007/33, Wykonawca

Nagrody:

Nagroda Rektora ALK za osiągnięcia naukowe w roku 2011, 2013 i 2016

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

1) 2014-2016 Twórca i pierwszy kierownik Centrum Egzaminacyjnego ALK – instytucji realizującej testy i egzaminy w ramach Akademii

2) Od 2020 Kierownik zakresu (specjalności) „Przedsiębiorczość” na studiach licencjackich w języku polskim.

3) 2020 i 2021 Współautor programu szkoleń realizowanych przez Platforma Przemysłu Przyszłości dotyczących transformacji cyfrowej i budowania Przemysłu 4.0 na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Publikacje w czasopismach naukowych:

KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2016), "The FFM personality traits and general and domain-specific self-efficacy, and social support as predictors of small business performance in cultural and creative industries: A longitudinal and cross-sectional studies", PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 101, s. 487, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2016), "Cechy osobowości oraz poczucie własnej skuteczności jako predyktory efektywności działania przedsiębiorców: badanie podłużne", ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE, 19, 1, s. 103-137, afiliacja: ALK.

Kaczmarek M., KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), "Poczucie własnej skuteczności (ogólne i specyficzne) i cechy wielkiej piątki a efektywność treningu do roli przedsiębiorcy", STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 52, 4, s. 42-50, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2012), "Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą  i psychologii", Master of Business Administration (MBA), 4, 117, s. 23-33, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2012), "Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań", MBA, 1/2012, s. 49-63, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P. (2010), "Wykorzystanie stron internetowych przez eksporterów z wybranych branż wysokich, średnich i niskich technologii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (106), s. 61-74, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P. (2010), "Firmy rodzinne jako inkubatory organizacji dynamicznych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 8, 4 (30), s. 73-86, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P. (2001), "Klucz w głowie. Sponsoring jako narzędzie budowania strategii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (53), s. 18-19, afiliacja: Inna.

KACZMAREK-KURCZAK P. (2001), "Kartoflana rakieta - rola państwa w polityce badawczej. Studium przypadku", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (48), s. 58-60, afiliacja: Inna.

KACZMAREK-KURCZAK P., CHROSTOWSKI A. (1999), "Nowy program nauczania studentów szkół zarządzania", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (39), s. 40-41, afiliacja: Inna.

KACZMAREK-KURCZAK P. (1998), "Finansować naukę czy biurokrację? (polityka badawcza w świetle doświadczeń francuskich)", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (36), s. 20-22, afiliacja: Inna.

Monografie:

KACZMAREK-KURCZAK P., DĄBROWSKA K. (2014), "Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych", Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), "U źródeł kreatywnego świata - wzrost znaczenia kreatywności i innowacji we współczesnym świecie", w: Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K. (red.), Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmiźskiego, Warszawa, s. 9-33, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), "Kim są przedsiębiorcy? Funkcje przedsiębiorczości", w: Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K. (red.), Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmiźskiego, Warszawa, s. 34-62, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P. (2011), "Studium przypadku firmy Meble Jana. Eksport jako pomysł na wyjście z kryzysu.", w: Cieślik, J., Koładkiewicz I. (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 55-66, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P., CIEŚLIK J. (2011), "Determinants of sophistication of exporters corporate websites in transition environment", w: Erdener Kaynak, Talha D. Harcar (red.), Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, IMDA Press, Hummelstown, s. 165-172, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P. (2008), "Społeczeństwo wiedzy", w: Jemielniak, D.; Koźmiński, A. K. (red.), Zarządzanie wiedzą, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 45-77, afiliacja: WSPIZ.  

Dr Piotr Kaczmarek- Kurczak prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości: podstaw przedsiębiorczości, przedsiębiorczości międzynarodowej, internetowej, uruchomienia nowego biznesu, przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym. Prowadzi zajęcia w ramach Centrum Studiów Kosmicznych ALK / ESA_Lab@Kozminski. Jest trenerem i szkoleniowcem z zakresu przedsiębiorczości na potrzeby Centrum Studiów Podyplomowych ALK. Jest mentorem w Kozminski Business Hub oraz mentorem w hackatonach biznesowych „Leothon” organizowanych przez Kozminski Business Hub. Pełni opiekę nad nowymi biznesami zakładanymi przez studentów.