alk
dr Paweł Zawiślak
Katedra Psychologii Ekonomicznej