dr Paweł De Pourbaix

Katedra Marketingu
Starszy wykładowca

dr Paweł de Pourbaix - Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt, a aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Marketingu ALK, z którą jest związany od 2000 roku. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie w sporcie oraz kierownik zakresu MARKETING na studiach I stopnia w ALK. Przez wiele lat członek SENAATU ALK< a aktualnie członek Konsultacyjnej Rady Biznesu. Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania młodych nabywców, zarządzanie w sporcie, marketing relacyjny, sales management. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Specjalista w prowadzeniu szkoleń i trener z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta. Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych poświęconych tematyce marketingowej. Od marca 2020 r. współprowadzący projekt #marketingowa domówka, za co wraz z zespołem otrzymał nagrodę Rektora ALK w kategorii mikroinnowacja dydaktyczna,

Publikacje w czasopismach naukowych:

DE POURBAIX P., Warzybok A. (2018), "Otwarte innowacje – istota, uwarunkowania i aktywność przedsiębiorstw", STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, vol.6, nr 6, s. 18-30, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P., Daleka L. (2017), "Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2 (48), s. 407–425, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2016), "Prosumer of the XXI century – new challenges to commerce and marketing", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15 (1), s. 89-97, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2015), "Bariery rozwoju innowacyjności i innowacji w marketingu", LOGISTYKA, 2, s. 897-903, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2015), "Otwarte innowacje a kształtowanie relacji z nabywcą", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 4 (13), s. 40-50, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2015), "Postawy pokolenia Y wobec działań marketingowych przedsiębiorstw", HANDEL WEWNĘTRZNY, Organizacje, gospodarstwa domowe i samorządy na rynku zjednoczonej Europy, 4(357) , s. 317-327, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2014), "Globalne i lokalne strategie marketingowe przedsiębiorstw", MARKETING I RYNEK, 8, s. 372-377, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2013), "Rynkowe więzi firm z konsumentami - geneza, istota, elementy, znaczenie", PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s. 11-23, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2013), "Internet jako kanał dystrybucji", HANDEL WEWNĘTRZNY, II, 3, s. 171-181, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2013), "Rola Internetu i mediów społecznościowych na rynku młodych konsumentów", HANDEL WEWNĘTRZNY, Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, styczeń-luty 2013, s. 273-285, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), "The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German", VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s. 165-173, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2012), "Portale społecznościowe a branding personalny", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 1, 209, s. 137-149, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2011), "Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian, 72, s. 565-578, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2010), "Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 135, s. 255-264, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2010), "Proces zakupowy młodych nabywców", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54, s. 263-270, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja werbalna", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 1, s. 40-41, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja niewerbalna cz.1", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 2, s. 43-44, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja niewerbalna cz.2", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 3, s. 41-42, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 1", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 7-8, s. 44-45, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2007), "Sztuka zadawania pytań", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 11, s. 40-41, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 2", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 9, s. 40-41, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 3", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 10, s. 42-43, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), "Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2005), "Internet - narzędzie tworzenia więzi rynkowych z młodymi nabywcami", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s. 38-43, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2004), "Orientacja przedsiębiorstw na młodego klienta - chwilowe zauroczenie czy tworzenie trwałego związku?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s. 37-43, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), "Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002", EMERGO, 10/4, s. ----, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2003), "Postępowanie nastolatków na rynku", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s. 35-44, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

DE POURBAIX P. (2006), "Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka", APERTURE, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (red.), (2004), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ. Rozdziały w monografiach:

DE POURBAIX P., Warzybok A. (2018), "Marketing w procesie otwartych innowacji – istota, uwarunkowania, aktywność przedsiębiorstw", w: Zygmunt Waśkowski, Bartosz Mazurkiewicz (red.), Studia Oeconomia Posnaniensa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 18, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P., Daleka L. (2017), "Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce", w: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec (red.), Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 407-425, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2012), "Nowomowa komputerowa wśród młodych konsumentów", w: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. 243-253, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2012), "The role of the Internet and social media in the Polish young consumers market", w: Olejniczuk-Merta Anna (red.), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, s. 143-161, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2011), "Portale społecznościowe a branding personalny", w: Waśkowski Zygmunt (red.), Komunikacja rynkowa kultura perswazja technologia, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, Poznań, s. 137-149, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2010), "Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami", w: Pilarczyk B., Waśkowski Z. (red.), Komunikacja rynkowa, ewolucja wyzwania szanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. -, afiliacja: ALK.

TARANKO T., DE POURBAIX P. (2009), "Niepewność w zachowaniach konsumentów i sposoby jej ograniczania", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 175-187, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2009), "Więzi rynkowe firm z młodymi konsumentami", w: Czuba T. ,Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 5.0, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, Sopot, s. ---, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P. (2007), "Internet w aspekcie tworzenia więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami", w: Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 302-314, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2007), "Postawy młodych konsumentów wobec działań przedsiębiorstw w zakresie tworzenia więzi rynkowych", w: Olejniczuk-Merta A. (red.), Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2005), "Internet jako nowoczesne medium w komunikacji firm z młodymi nabywcami", w: Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2005), "Młodzi konsumenci na rynku – diagnoza i perspektywy dla grupy 16-19-latków", w: Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, PRINTSHOP ARTUR PISKAŁA, Szczecin, s. 95-102, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), "Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta", w: Lechosław Garbarski (red.), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, PZU, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), "Mechanizmy oddziaływania promocji", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 227-249, afiliacja: WSPIZ.

BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), "Instrumenty promocji", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 249-274, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P. (2004), "Istota i sposoby kształtowania więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 493-500, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., BOGUSŁAWSKA K. (2004), "Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka", w: --- (red.), Partnerstwo w Regionie. Samorządy - Organizacje - Mieszkańcy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., BARAN R. (2004), "Analiza możliwości i zagrożeń działania", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 39-62, afiliacja: WSPIZ.  

dr Paweł de Pourbaix od ponad 40 lat związany ze sportowym tańcem towarzyskim: jako zawodnik, trener, sędzia i działacz (prezes Okręgu Mazowieckiego PTT, Vice Prezes ZG PTT). Organizator i współorganizator międzynarodowych imprez (Mistrzostw Europy, Puchar Polski), Mistrzostw Polski (amatorów, zawodowców), Grand Prix Polski, Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego oraz kilkuset imprez o charakterze lokalnym. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji tanecznych oraz paraolimpijskich. Członek Kapituły Nagród Biznesu Sportowego Statuetki DEMES, POLSKIEGO NAUKOWEGPO TOWARZYSTWA MARKETINGU (PNTM).