Bednarz-Łuczewska P., dr
dr Paulina Bednarz-Łuczewska
Katedra Zarządzania
Adiunkt