dr Patrycja Sznajder

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Starszy wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. SZNAJDER P. (2016), "Project management model for implementation of budgeting in the University - case study", Torun Business Review, 15, 3, s. 53-61, afiliacja: ALK.

 

  1. SZNAJDER P. (2014), "Agencje wywiadu gospodarczego. Studium z perspektywy klienta", KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, 1, 1, s. 523-543, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. SZNAJDER P. (2011), "Bankruptcy in simulating games", w: Bielecki W., Gandziarowska - Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M. (red.), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games , ALK, Warszawa, s. 141-152, afiliacja: ALK.

 

  1. SZNAJDER P. (2011), "Organization Culture as a Source of Competitive Advantage", w: Atul Gupta, Joy Grant (red.), 11th Global Conference on Business and Economics, MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY, Manchester, s. 1-23, afiliacja: ALK.

 

  1. SZNAJDER P. (2010), "Implementing coaching based on competencies", w: Czarkowska L. (red.), Coaching as a method of developing human potential, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 237-244, afiliacja: ALK.

 

  1. SZNAJDER P. (2008), "Creating model of excellence of Polish Project Managers with using metaprogram-based tools", w: Gupta A. (red.), Oxford Business & Economics Conference, Oxford, Oxford, s. 1-3, afiliacja: ALK.

 

  1. SZNAJDER P. (2007), "Towards Perfect Organization", w: Gupta A. (red.), 2007 Oxford Business & Economics Conference, Oxford University Press, Oxford, s. 1-3, afiliacja: WSPIZ.

 

SZNAJDER P. (2006), "ROI z e-learningu", w: Kiełtyka L. (red.), Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Difin, Kielce, s. 250-258, afiliacja: WSPIZ