alk

dr Patricia B Sanders

Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie
Profesor nadzwyczajny

Rozdziały w monografiach:

SANDERS P. (2005), "The Journey to Courage to Act: Applying Intellectual Entrepreneurship.  ", w: Kwiatkowski, S., Sharif N.  (red.), Intellectual Entrepreneurship and the Courage to Act, LKAEM, Warszawa, s. 35-54, afiliacja: WSPIZ.