dr Olga Klinkowska
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Adiunkt