dr Mirosław Sosnowski

Katedra Strategii
Docent

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. SOSNOWSKI M. (2006), "Analiza SWOT", STRATEGIA ORGANIZACJI, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2005), "Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), "Monitorowanie otoczenia przez polskie firmy", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2 (116), s. 3-20, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2004), "Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s. 3-20, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SOSNOWSKI M. (2000), "Sesja strategiczna – studium przypadku", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s. 27-30, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2010), "Informacja w strategicznym poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej", w: Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), Informatyka gospodarcza. Tom 1, C.H. BECK, Warszawa, s. 27-38, afiliacja: ALK.

 

 1. SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2006), "Analiza SWOT", w: Obój K. (red.), Strategia organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), "Logika monitorowania otoczenia przez polskie firmy", w: Koładkiewicz I., Kozioł W (red.), Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SOSNOWSKI M. (2002), "Jak planować rozwój firmy", Poradnik menadżera, WIEDZA I PRAKTYKA, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SOSNOWSKI M., KIROV N. (2002), "Pudło", Zarządzanie strategiczne, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (1998), "Konkurencja i strategie firm", Raport o zarządzaniu, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.