dr Mieczysław Grudziński

Katedra Finansów
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Mieczysław Grudziński specjalizuje się w dziedzinie finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych – profesor Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej Adjunct Professor w University of Illinois w Urbana-Champaign (USA), gdzie przez 20 lat prowadził wykłady na studiach Executive MBA. Opublikował kilka podręczników, kilkaset artykułów. Aktualnie wykłada finanse w programach AMP i EMBA w ALK, UW i UŁ. Prowadzi szkolenia dla firm i instytucji, m. in. dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na GPW w Warszawie, negocjator akwizycji kapitałowych, członek rad nadzorczych wielu spółek, partner Ocean Capital Management, niezależny ekspert w dziedzinie finansów.

Publikacje w czasopismach naukowych:

GRUDZIŃSKI M. (2009), "Premia za ryzyko, czyli kryzys zagląda tylnymi drzwiami", CEO, 3, s. ---, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2009), "Europejski bypass bankowy", CEO, 6, s. 14, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2009), "Egzotyka zabezpieczeń", CEO, 1-2, s. 15, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2009), "Gotówka", CEO, 7, s. 14, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2009), "W powodzi derywatów", CEO, 5, s. 14, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2009), "Kto zarabia na walutach?", CEO, 4, s. 11, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2009), "Twarde lądowanie: Raport o polskim rynku IPO w 2008 roku", CEO, 3, s. 36-49, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Koszt finansowania na giełdzie", CEO, 3, s. 16, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Zmiany modelu biznesowego funduszu PE", CEO, 4, s. 18, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Kiedy emitować obligacje zamienne?", CEO, 6, s. 14, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Budowanie wartości akcjonariuszy", CEO, 5, s. 14, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "NewConnect w rocznicę powstania: Raport o alternatywnym systemie obrotu NewConnect", CEO, 10, s. 22-30, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Oddawanie gotówki akcjonariuszom", CEO, 12, s. 13, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Bełkot wyroczni", CEO, 11, s. 13, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Rola regulatora", CEO, 10, s. 14, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Wymierne efekty „wrogiego” przejęcia", CEO, 9, s. 12, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Rozwój mimo bessy: Raport o polskim rynku IPO w I półroczu 2008", CEO, 9, s. 20-31, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Uboczne skutki niskich stóp", CEO, 1-2, s. 16, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2008), "Ryzyko parkietu GPW", CEO, 7-8, s. 14, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Dochodowość kapitału", CEO, 9, s. 16, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Kiedy na giełdzie jest tanio?", CEO, 7, s. 14, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Kwity zamiast akcji", CEO, 6, s. 16, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Rzeka kapitału", CEO, 8, s. 16, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Komu powierzyć IPO?", CEO, 4, s. 15, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Zmiany strategii firmy", CEO, 5, s. 16, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Ryzyko narasta", CEO, 10, s. 16, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Dekalog fuzji i obyczaje", CEO, 2, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Efekty przejęć", CEO, 3, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2007), "Możejki: Transgraniczne przejęcia", CEO, 1, s. 17, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Spin-off a sprawa polska", CEO, 9, s. 16, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Strategia dla skarbu państwa", CEO, 5, s. -, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Opcje menedżerskie", CEO, 1, s. 14, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Dywidenda i inwestycje", CEO, 7, s. 18, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Wyciskanie gotówki", CEO, 8, s. 18, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Wykupy własnych akcji", CEO, 2, s. 15, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Promocja oferty publicznej", CEO, 4, s. 14, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Magiczny zabieg: SPLIT", CEO, 6, s. 16, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Amerykański shift", CEO, 10, s. 14, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2006), "Going private", CEO, 3, s. 14, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., GRUDZIŃSKI M. (2005), "Strategia firmy: Sekwencja realnych opcji", CEO, 10, s. 52-59, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2005), "Wartość akwizycji kapitałowej", CEO, 12, s. 14, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2005), "Tyle zysku ile ryzyka", CEO, 11, s. 12, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2005), "Koszty upublicznienia", CEO, 10, s. 21, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2005), "Walka o dominację w powietrzu: Boeing kontra Airbus", CEO, 11, s. 26-34, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2005), "Do kogo płynie kapitał?", CEO, 10, s. 30, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2003), "Kurs walutowy i ryzyko kursowe w świetle teorii parytetu stóp procentowych", MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 50, 4, s. 52-54, afiliacja: WSPIZ.

GRUDZIŃSKI M. (2003), "Premia z tytułu ryzyka na polskim rynku kapitałowym", MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 48, 2, s. 53-60, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

GRUDZIŃSKI M. (2013), "Corporate Finance: A Focused Approach", Cengage Learning Custom, Andover, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

GRUDZIŃSKI M. (2015), "Finansowanie długu publicznego emisjami papierów skarbowych", w: H. Kuzińska (red.), Celowość i oszczędność wydatków publicznych, POLTEXT, s. 132-144, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2015), "Rozdział 7. Strategia: teoria opcji realnych", w: Obłój Krzysztof (red.), Strategia organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s. 147-168, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A., Zdziarski M., Pawłowski M. (2014), "Operacjonalizacja głównych zmiennych w badaniach umiędzynarodowienia firm", w: Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska  (red.), Zarządzanie międzynarodowe: Teoria i praktyka, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 215-242, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M. (2014), "Zarządzanie finansami firmy międzynarodowej", w: Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska (red.), Zarządzanie międzynarodowe: Teoria i praktyka, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 179-214, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2007), "Strategia: Szkoła realnych opcji. Rozdział 7", w: Obłój Krzysztof (red.), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 175-197, afiliacja: WSPIZ.  

Member of the Supervisory Board, Macrologic SA, 2006-2017

Partner in Ocean Capital Management, od 2008