dr Michał Hudzik

Katedra Prawa Karnego
Adiunkt

Dr Michał Hudzik – Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego. Przedmiotem jego badań naukowych są zagadnienia z zakresu prawa i postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą i współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, prawa dowodowego i nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Zainteresowania naukowe łączy z praktyką, wykonując funkcję członka Biura Studiów i Analiz w Izbie Karnej Sądu Najwyższego (od 2011 r.).

Publikacje w czasopismach naukowych:

Hudzik B., HUDZIK M., Lekston A., Gasior M. (2018), "Sudden unexplained cardiac deaths in young adults: a call for multidisciplinary approach", ACTA CARDIOLOGICA, 73(1), s. 7-12, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2017), "Miłość, egzaminy i... rewolwer. Zabójstwo, eutanazja czy samobójstwo", PALESTRA, 13/2017, s. 117-129, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A., HUDZIK M. (2015), "Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r., II AKa 129/12 (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania)", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s. 136-141, afiliacja: ALK.

Hudzik B., HUDZIK M., Polonski L. (2014), "Choosing wisely. Avoiding too much medicine", CANADIAN FAMILY PHYSICIAN, 60, -, s. 873-876, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2012), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 5-6, s. 198-203, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2012), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 1-2, s. 138-143, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2012), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 9-10, s. 156-160, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2011), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 9-10, s. 153-156, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2011), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 11-12, s. 137-141, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2009), "Konwencja o przekazywaniu skazanych z 1983 r. - kilka uwag o zasadach jej stosowania (na marginesie artykułu P. Kardasa i sprawy Jakuba T.)", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 7-8, s. 79-86, afiliacja: Inna.

Monografie:

HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), "Wielka Nowelizacja procesu karnego", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), "Z zagadnień prawa i procesu karnego", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (red.), (2012), "Współczesne wyzwania prawa i procesu karnego", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (red.), (2011), "Zagadnienia prawa dowodowego", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Gardocki L., Godyń J. (red.), (2010), "Dialog między sądami a trybunałami", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

HUDZIK M. (2018), "Wyrok SN z dnia 13 wrzesnia 2013 r. (sygn. akt SDI 21/13)", w: R. Tymiański (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 33-44, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2011), "Wyjątki od reguły wykluczania dowodów w prawie amerykańskim", w: J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, s. 55-64, afiliacja: ALK.

HUDZIK M. (2009), "W sprawie martwego urodzenia i jego niektórych skutkach prawnych ", w: Gardocki L.,  Godyń J., Hudzik M., Paprzycki L.K. (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, s. 121-128, afiliacja: Inna.

HUDZIK M. (2009), "O możliwości konwalidowania braku upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Kadr MON do wyrażania stanowiska Ministra Obrony Narodowej w procesie delegowania sędziego sądu wojskowego (kilka uwag ...)", w: Gardocki L.,  Godyń J., Hudzik M., Paprzycki L.K. (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, s. 105-119, afiliacja: Inna.  

Dr Michał Hudzik prowadzi zajęcia z prawa i postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą i współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, prawa dowodowego i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.