dr Michał Bojanowski

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Adiunkt

dr Michał Bojanowski - Socjolog (doktorat 2012, Uniwersytet w Utrechcie, Holandia) specjalizujący się w statystycznej analizie sieci społecznych, oraz matematycznym i obliczeniowym modelowaniem zjawisk społecznych. Naukowo zajmuje się problematyką mechanizmów rywalizacji i współpracy w różnych kontekstach społecznych. Autor kilkunastu artykułów naukowych w światowych czasopismach naukowych m.in. na temat rywalizacji i współpracy w nauce, struktury i dynamiki sieci aliansów strategicznych między firmami czy sieciami relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Autor prac o metodach analizy sieci dotyczących modeli ERGM (ang. Exponential-family Random Graph Model) i pomiaru segregacji w sieciach. Laureat nagrody finałowej programu “Nagrody Naukowe tygodnika Polityka” edycja 2012. Deweloper i trener R (https://www.r-project.org) z doświadczeniem w zastosowaniach naukowych i biznesowych budowanym od początku XXI wieku. Autor i współautor pakietów rozszerzających funkcjonalności R w zakresie analizy danych sieciowych, modelowania i wizualizacji.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Krivitsky P., Morris M., BOJANOWSKI M. (2021), "Impact of survey design on estimation of exponential-family random graph models from egocentrically-sampled data", SOCIAL NETWORKS, online, s. online, afiliacja: ALK.

BOJANOWSKI M., Czerniawska D. (2020), "Reaching for Unique Resources: Structural Holes and Specialization in Scientific Collaboration Networks", Journal of Social Structure, vol. 21, issue 1, s. online, afiliacja: ALK.

Czerniawska D., Fenrich W., BOJANOWSKI M. (2020), "Aktorzy, relacje i sieci – o współpracy naukowej nie bibliometrycznie", Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1–2(53–54), s. 107-133, afiliacja: ALK.

BOJANOWSKI M., Czerniawska D., Fenrich W. (2020), "Academic Collaboration via Resource Contributions: An Egocentric Dataset", Connections, 39 (1), s. 1-6, afiliacja: ALK.

Błoch A., Vasques Filho D., BOJANOWSKI M. (2020), "Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire", SOCIAL NETWORKS, online, s. online, afiliacja: ALK.

BOJANOWSKI M., Stewart J., Schweinberger M., Morris M. (2019), "Multilevel network data facilitate statistical inference for curved ERGMs with geometrically weighted terms", SOCIAL NETWORKS, 59, s. 98-119, afiliacja: ALK.

BOJANOWSKI M., Czerniawska D., Fenrich W. (2018), "Actors, Relations, and Networks: Scholarly Collaboration Beyond Bibliometric Measures", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2, s. 167-185, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

Błoch A., Vasques Filho D., BOJANOWSKI M. (2021), "Slaves, Freedmen, Mulattos, Pardos and Indigenous People: The Early Modern Social Networks of the Population of Color in the Atlantic Portuguese Empire", w:  Roopika Risam, Kelly Baker Josephs (red.), The Digital Black Atlantic, University of Minnesota Press, Minneapolis, s. 150-161, afiliacja: ALK.

BOJANOWSKI M. (2020), "Local Brokerage Positions and Access to Unique Information", w: Vincent Buskens, Rense Corten, Chris Snijders (red.), Advances in the Sociology of Trust and Cooperation, De Gruyter, Berlin/Boston, s. 229-248, afiliacja: ALK.

BOJANOWSKI M. (2018), "Metody i wyzwania w sondażowych badaniach sieci społecznych", w: Bogdan W. Mach, Ireneusz Sadowski (red.), Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, s. 50-75, afiliacja: ALK.