dr Michał Bojanowski

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Adiunkt

dr Michał Bojanowski - Socjolog (doktorat 2012, Uniwersytet w Utrechcie, Holandia) specjalizujący się w statystycznej analizie sieci społecznych, oraz matematycznym i obliczeniowym modelowaniem zjawisk społecznych. Naukowo zajmuje się problematyką mechanizmów rywalizacji i współpracy w różnych kontekstach społecznych. Autor kilkunastu artykułów naukowych w światowych czasopismach naukowych m.in. na temat rywalizacji i współpracy w nauce, struktury i dynamiki sieci aliansów strategicznych między firmami czy sieciami relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Autor prac o metodach analizy sieci dotyczących modeli ERGM (ang. Exponential-family Random Graph Model) i pomiaru segregacji w sieciach. Laureat nagrody finałowej programu “Nagrody Naukowe tygodnika Polityka” edycja 2012. Deweloper i trener R (https://www.r-project.org) z doświadczeniem w zastosowaniach naukowych i biznesowych budowanym od początku XXI wieku. Autor i współautor pakietów rozszerzających funkcjonalności R w zakresie analizy danych sieciowych, modelowania i wizualizacji.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. Błoch A., Vasques Filho D., BOJANOWSKI M. (2020), "Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire", SOCIAL NETWORKS, online, s. online, afiliacja: ALK.

 

  1. BOJANOWSKI M., Stewart J., Schweinberger M., Morris M. (2019), "Multilevel network data facilitate statistical inference for curved ERGMs with geometrically weighted terms", SOCIAL NETWORKS, 59, s. 98-119, afiliacja: ALK.

 

  1. BOJANOWSKI M., Czerniawska D., Fenrich W. (2018), "Actors, Relations, and Networks: Scholarly Collaboration Beyond Bibliometric Measures", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2, s. 167-185, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

BOJANOWSKI M. (2018), "Metody i wyzwania w sondażowych badaniach sieci społecznych", w: Bogdan W. Mach, Ireneusz Sadowski (red.), Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, s. 50-75, afiliacja: ALK