dr Mateusz Żuk

Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej
Adiunkt

Dr Mateusz Żuk prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa własności intelektualnej. W 2020 r. obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej”, która została nagrodzona I nagrodą Ministra Edukacji i Nauki za rozprawę doktorską. Dr Mateusz Żuk jest współautorem "European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary". Oprócz wykonywania zawodu radcy prawnego w kancelarii, świadczy pomoc pro bono w ramach inicjatywy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Publikacje w czasopismach naukowych:

ŻUK M. (2019), "Najem programu komputerowego lub jego kopii cyfrowej jako podstawy korzystania z programu komputerowego", MONITOR PRAWNICZY, 21/2019 nr specjalny, s. 57-68, afiliacja: ALK.

Monografie:

ŻUK M. (2013), "Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego", Wydawnictwo C.H. Beck, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Date from which rights against third parties prevail. Commentary to Art. 11", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, Monachium, s. 423-425, afiliacja: ALK.

ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Right to prohibit preparatory acts in relation to the use of packaging or other means. Commentary to Art. 10", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, Monachium, s. 422-423, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., ŻUK M. (2018), "Rights conferred by an EU trade mark. Commentary to Art. 9", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, VERLAG C H BECK, Monachium, s. 325-421, afiliacja: ALK.

ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Rights Conferred by a Community trade mark. Commentary to Art. 9", w: Gordian N. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation (EC) no. 207/2009. A Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, s. 295-378, afiliacja: ALK.  

09.2012-06.2021 - prawnik, następnie radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

od 06.2021 - radca prawny w kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy

od 2020 - członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii