dr Mateusz Woiński
Katedra Prawa Karnego
Adiunkt
CV

Dr Mateusz Woiński zajmuje się prawem karnym materialnym i procesowym, prawnymi aspektami odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego. Związany z Akademią Leona Koźmińskiego od 2008 roku. Odbywał staże badawcze w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy (2011, 2017) i Library of Congress, Waszyngton, USA (2017). 2020-obecnie członek Management Committee Cost Action CA19143 Global Digital Human Rights Network; 2019 ekspert, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna (zespół ds. opracowania projektu nowelizacji kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści; 2015-2020 prodziekan (d. Zastępca Dyrektora) Kolegium Prawa; ALK; 2013-obecnie kierownik Jednostki Międzykatedralnej Studencka Poradnia Prawna, ALK.

Dodatkowe informacje

Radca prawny, członek Komisji ds. Aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Dodatkowa aktywność:

• współautor programu szkoły letniej Multiculturalism, Multilingualism and Comparative Law (od 2016)

• współautor programu Prawo i Finanse i Rachunkowość (Prawo Plus)

• współautor programu studiów prawniczych ALK

• visiting professor (zajęcia Multiculturalism and criminal law w ramach programu ERASMUS+: Universidad Madrid Pontificia Comillas, Madryt, Hiszpania 2017 i BINUS University, Jakarta, Indonezja 2017, 2019; realizowane również w ALK)

• współkoordynator zajęć The Leavitt Institute for International Development (2017/2018) dla studentów ALK

• autor programu i koordynator zajęć i Street Law (oraz kierownik Studenckiej Poradni Prawnej)

• autor projektu zajęć Prawne aspekty hate speech i hate crimes (2020/2021)

• autor i koordynator projektu cyklu zajęć dla licealistów online WOS dla licealistów (od marca 2020)

• prowadzący kilkudziesięciu wykładów (w tym w ramach kilku edycji Festiwalu Nauki) popularyzujących wiedzę z zakresu prawa karnego