dr Mateusz Woiński

Katedra Prawa Karnego
Adiunkt

Dr Mateusz Woiński zajmuje się prawem karnym materialnym i procesowym, prawnymi aspektami odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego. Związany z Akademią Leona Koźmińskiego od 2008 roku. Odbywał staże badawcze w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy (2011, 2017) i Library of Congress, Waszyngton, USA (2017). 2020-obecnie członek Management Committee Cost Action CA19143 Global Digital Human Rights Network; 2019 ekspert, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna (zespół ds. opracowania projektu nowelizacji kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści; 2015-2020 prodziekan (d. Zastępca Dyrektora) Kolegium Prawa; ALK; 2013-obecnie kierownik Jednostki Międzykatedralnej Studencka Poradnia Prawna, ALK.

Publikacje w czasopismach naukowych:

WOIŃSKI M. (2020), "Ramy odpowiedzialności dyscyplinarnej studenta", STUDIA IURIDICA, 84, s. 23-39, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M. (2009), "Przestępstwo tzw. pomówienia Narodu Polskiego (de lege derogata)", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s. 76 - 89, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

WOIŃSKI M. (red.), (2012), "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

WOIŃSKI M. (2018), "Wyrok SN z dnia 19 czerwca 2015 r. (sygn. akt SDI 16/15)", w: R. Tymiański (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 155-177, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M. (2018), "Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2015 r. (sygn. akt SDI 38/15)", w: R. Tymiański (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 193-202, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M. (2018), "Postanowienie SN z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. akt SDI 12/14)", w: R. Tymiański (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 91-104, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M. (2018), "Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. akt SDI 43/14)", w: R. Tymiański (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 105-120, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M. (2018), "Postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2016 r. (sygn. akt SDI 21/16)", w: R. Tymiański (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 223-237, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M. (2012), "Odpowiedzialność karna za mobbing", w: Szmidt C., Wyka T. (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa, s. 189-210, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M. (2010), "Projekty nowelizacji art. 256 k.k.", w: Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnara A., Gliszczyński-Grabias A. (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, OFICYNA WOLTERS KLUWER, Warszawa, s. 21-42, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), "Ciekawy przypadek identyfikacji daktyloskopijnej", w: Tomaszewski T, Rybicki P. (red.), Daktyloskopia. Sto lat na ziemiach polskich, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 83–91 , afiliacja: ALK.  

Radca prawny, członek Komisji ds. Aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Dodatkowa aktywność:

• współautor programu szkoły letniej Multiculturalism, Multilingualism and Comparative Law (od 2016)

• współautor programu Prawo i Finanse i Rachunkowość (Prawo Plus)

• współautor programu studiów prawniczych ALK

• visiting professor (zajęcia Multiculturalism and criminal law w ramach programu ERASMUS+: Universidad Madrid Pontificia Comillas, Madryt, Hiszpania 2017 i BINUS University, Jakarta, Indonezja 2017, 2019; realizowane również w ALK)

• współkoordynator zajęć The Leavitt Institute for International Development (2017/2018) dla studentów ALK

• autor programu i koordynator zajęć i Street Law (oraz kierownik Studenckiej Poradni Prawnej)

• autor projektu zajęć Prawne aspekty hate speech i hate crimes (2020/2021)

• autor i koordynator projektu cyklu zajęć dla licealistów online WOS dla licealistów (od marca 2020)

• prowadzący kilkudziesięciu wykładów (w tym w ramach kilku edycji Festiwalu Nauki) popularyzujących wiedzę z zakresu prawa karnego