dr Marta Wojtyra-Perlejewska

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie
Adiunkt

Dr Marta Wojtyra-Perlejewska - Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Jej rozprawa doktorska poświęcona współpracy doradców z właścicielami firm rodzinnych w procesie sukcesji otrzymała wyróżnienie. Magister inżynier zarządzania i licencjat filologii angielskiej. Członek sieci FaBeRNet (https://fabernet.umcs.lublin.pl/). W latach 2014-2017 koordynator projektu Market Basket Virtual Student Collaboration Model (https://www.beezr.eu/index.html). Przeszła szkolenie w ramach programu International Management Teachers Academy (IMTA) oraz kurs trenerski „Szkoła trenerów biznesu.” Dwukrotnie otrzymała nagrodę Rektora za prace badawcze. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: firm rodzinnych, strategii wyjścia przedsiębiorcy z biznesu, doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka publikacji naukowych z obszaru przedsiębiorczości. 

Publikacje w czasopismach naukowych:

KOŁADKIEWICZ I., KOZŁOWSKI Ł., WOJTYRA-PERLEJEWSKA M. (2022), "Entrepreneurs’ exit strategies and their determinants: the role of perceived exit challenges", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS, online, s. online, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I., Thongpapanl N. (2020), "The role of social networks in shaping entrepreneurial exit strategies", INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, online, s. online, afiliacja: ALK.

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), "Firmy rodzinne w Polsce. Co już wiemy, a czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć? Przegląd wyników badań", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVII, Zeszyt 6, Część II, s. 121-145, afiliacja: ALK.

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M. (2016), "Facilitating business transfer in Poland – an analysis of matching platforms", MARKETING I RYNEK, 12, s. 27-36, afiliacja: ALK.

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), "Entrepreneurial Exit: Research Perspectives and Challenges", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, vol. 14, nr. 3 (62), s. 89–106, afiliacja: ALK.

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M. (2016), "Ku ułatwieniu transferu biznesu w Polsce - analiza platform umożliwiających łączenie kupujących i sprzedających przedsiębiorstwa", MARKETING I RYNEK, 23, 12, s. 27-36, afiliacja: ALK.

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2015), "Sukcesja zewnętrzna w firmie rodzinnej. Ważne wyzwanie dla współczesnych gospodarek", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVI, Zeszyt 7, Część I, s. 23-38, afiliacja: ALK.  

Członek Family Business Research Network (FaBeRNET) od września 2019.
Koordynator projektu Market Basket Virtual Student Collaboration Model od 2014 do 2017r.