Połeć M., mgr

dr Marta Połeć

Katedra Zarządzania
Adiunkt

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendiów Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Zarządzania oraz Etnologii na Uniwersytecie Warszawskim; Zarządzania w dziedzinie nauk humanistycznych, Zarządzania kulturą i mediami, a także Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktualnie prowadzi projekt pt. „Etnografia organizacji festiwali artystów ulicznych” w ramach konkursu Preludium organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie upowszechniania kultury bada regulacje dla artystów ulicznych w polskich miastach. W latach 2014-2018 kierowała projektem badawczym pt. „Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Diamentowy Grant. Należy do międzynarodowej grupy badawczej Street Music Research Unit. Zrealizowała staż naukowy w Institut Mines-Télécom Business School w Évry/ Université Paris-Saclay we Francji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim nieformalnej organizacji, przedsiębiorczości w obszarze kultury, metodologii badań jakościowych, etnografii, sztuki ulicznej oraz przestrzeni miejskiej.