dr Maria Sidoruk-Grymuza

Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt

Dr Maria Sidoruk-Grymuza - Adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej, równocześnie prowadzi gabinet psychologiczny on-line Sferapsyche.pl oraz współpracuję z Centrum Certyfikacji SWPS jako Przewodnicząca Komisji Certyfikacyjnej z kwalifikacji „Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz na rzecz rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji” (kod kwalifikacji w ZRK: 13867). Jest też autorką tej kwalifikacji oraz kwalifikacji „Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej z uwzględnieniem trendów rynkowych” włączonej do ZSK 14.12.2022 r. 

Psycholożka, trenerka i terapeutka biznesu – absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich z psychologii w Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz absolwentka programu „MBA – Innowacje i Analiza Danych”. Ukończyła też Szkołę Trenerów Biznesu organizowaną przez Ośrodek INTRA. Aktualnie uczestniczy w studiach podyplomowych „Job coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery”. Jednocześnie stale podnosi swoje kompetencje na kursach i szkoleniach poświęconych psychoterapii, w tym szczególnie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Na terenie całej Polski przeprowadziła ponad 6000 godzin doradczych i szkoleniowych w takich obszarach jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja, komunikacja, efektywność osobista, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie przez cele, budowanie zespołów, przywództwo, itp. 

W dydaktycznej pracy akademickiej specjalizuję się w psychologii biznesu i pracy, planowaniu kariery, diagnozowaniu kompetencji, zarządzaniu zasobami ludzkimi czy stresie zawodowym, stąd tak bliskie są jej tematy związane z przywództwem, doradztwem zawodowym, zmianą kariery, wypaleniem i stresem towarzyszącym pracy w dzisiejszych czasach.  Wyniki jej badań były publikowane m.in. w Current Psychology oraz American Journal of Psychology.