dr Marcin Wardaszko

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Adiunkt

Dr Marcin Wardaszko - adiunkt i kierownik Katedry Metod Ilościowych & Informatyki, Dyrektor MBA IT na Akademii Leona Koźmińskiego i Visiting Professor na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Vorarlbergu. Przedstawiciel i trener Riva Solution GmbH w Polsce i Azji Wschodniej. Partner współpracujący w HCD Learning Ltd, Szanghaj, Chiny. Ekspert DGBL w NASK-Narodowym Instytucie Badawczym Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2003 roku trener i twórca gier symulacyjnych i systemów grywalizacji dla edukacji, biznesu i doradztwa. Autor wielu publikacji na temat uczenia się opartego na grach i poważnego projektowania gier. Pasjonat projektowania gier, autor i współautor około 60 publikacji naukowych. Fellow w Association for Business Simulation and Experiential Learning oraz Prezydent International Simulation and Gaming Association (2019-2020) oraz członek SAGSAGA. Przedstawiciel polski w Projekcie COST Action CA18230 - Interactive Narrative Design for Complexity Representations. Laureat nagrody CEEMAN 2019 Champion in Teaching Award za innowacyjny program uczenia się oparty na grze VR. Aktywnie uczy, bada i publikuje na temat gier video, i zastosowania poważnych poważnych w badaniach, nauczaniu i angażowaniu ludzi. Entuzjastyczny zwolennik gier i grywalizacji oraz członek sieci ekspertów grywalizacji, wierzy, że gry i grywalizacja zmienią sposób, w jaki się uczymy i pracujemy.

Publikacje w czasopismach naukowych:

JAKUBOWSKI M., WARDASZKO M., ĆWIL M., WINNICZUK A., PODGÓRSKI B. (2019), "Building a serious VR game for soft-skill learning – lessons learned", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 46, s. 140-153, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2018), "Interdisciplinary Approach to Complexity in Simulation Game Design and Implementation", SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 3, 49, s. 263-278, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2018), "HOTEL STARS game ready-to-play", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 45, s. 1, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2018), "Experimental approach to application of simulation games in higher education", PLANSPIELE - ANALYSE UND WIRKUNGEN, 9, s. 69-97, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2018), "COMPLEXITY IN SIMULATION GAMING", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 45, s. 240-247, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., Wittenzellner H. (2017), "Economic Modeling In Business Simulation In Flow-Oriented And On-Line Game Design", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 44, s. 222-229, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2017), "Mobile Learning Game Effectiveness in Cognitive Learning by Adults: A Comparative Study", SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 48, 3, s. 1-20, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., Wittenzellner H., WINNICZUK A., Holzmann P. (2016), "Influencing Attitudes Towards Entrepreneurship with Digital Game-Based Educational Experience in Secondary Education", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 43, 1, s. 240-248, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2016), "Building Simulation Game-Based Teaching Program for Secondary School Students", SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 47(3), s. 287-303, afiliacja: ALK.

PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), "Process-Oriented Research Method for Teamwork Effectiveness Assessment in Business Simulation Games", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 43, 1, s. 233-239, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., Cyran J. (2015), "Poprawa efektywności magazynu dzięki wdrożeniu zgrywalizowanego systemu prezentacji danych dcView", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s. 91-98, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2015), "Team Building Platform - budowa zgrywalizowanej platformy do wspierania innowacyjności pracowników", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s. 99-106, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., Racz D. (2015), "Zastosowanie elementów grywalizacji środowiska pracy w spółce ITM", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s. 107-116, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2015), "Zastosowanie struktury dwupoziomowej gry do zwiększania efektywności szkolenia", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s. 133-147, afiliacja: ALK.

PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2015), "Teamwork Effectiveness in the Face of Self-Knowledge Regarding the Preferred Team Role in Business Simulation Games", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, -, s. 145, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., PIKOS A. (2015), "ABSEL Contribution to the Assurance of the Quality of Learning – workshop results with discussion", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s. 35-41, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., MULENGA J. (2014), "Simulation Game as a Live Case Integrated into Two Modules", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE,  Frontiers in Gaming Simulation, 8246, s. 102-109, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), "Projekt Innowacyjnego Programu Nauczania i Symulacyjnej Gry Decyzyjnej Do Przedmiotu Ekonomia w Praktyce", Homo Ludens, 1(5), s. 289-303, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2013), "Leo Investor", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s. 1-3, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2013), "The Game Within the Simulation Game the Research Method Concept and Project With Game Design Implementation", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s. 4-16, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), "Economics in Practice” A Simulation Game for High School Students Teaching the Basics of Economics and Entrepreneurship", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s. 368-377, afiliacja: ALK.

BIELECKI W., WARDASZKO M. (2010), "Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 37, s. 107-111, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2007), "Wartość symulacyjnych gier decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

BIELECKI W., WARDASZKO M. (2005), "Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy Symulacyjnych Gier Decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s. 20-25, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

WARDASZKO M., Cygan Z., Bućko J. (2003), "Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w układach wirtualnych", WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

WARDASZKO M., Meijer S., Lukosch H., Kanegae H., Kriz W., Grzybowska-Brzezińska M. (red.), (2021), "Simulation Gaming Through Times and Disciplines", Springer, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., Naweed A., Leigh E., Meijer S. (red.), (2018), "Intersections in Simulation and Gaming", Springer, afiliacja: ALK.

BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (red.), (2012), "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games ", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., Kubiak D. (red.), (2012), "Wykorzystanie metodyk nauki przez doświadczenie w edukacji menedżerskiej na poziomie studiów Master of Business Administration", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

BIELECKI W., WARDASZKO M. (red.), (2009), "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

ĆWIL M., WARDASZKO M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), "Empirical Studies on the Role of Matchmaking in Mobile Esports Player Engagement", w: Hamada, R., Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V. (red.), Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, Springer, s. 269-281, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), "Methodological challenges of creating a next-generation machine learning-based game engine for generating maps and vehicle behavior", w: M. Wardaszko (red.), Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, s. 451-456, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., Ivanov M., Wittenzellner H. (2019), "Video game monetization mechanisms in triple A (AAA) video games", w: M. Wardaszko (red.), Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, s. 419-438, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., JAKUBOWSKI M., WINNICZUK A., WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), "Cicero VR - Public Speaking Training Tool and an Attempt to Create Positive Social VR Experience", w: J. Chen, G. Fragomeni (red.), Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications and Case Studies. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, Springer, s. 297-311, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2019), "Simulation Game Complexity Perception: An Approach to the Research Model", w: Hamada, R., Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V. (red.), Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, Springer, s. 303-313, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., ĆWIL M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), "Analysis of Matchmaking Optimization Systems Potential in Mobile Esports", w: HICSS (red.), Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, s. 2468-2475, afiliacja: ALK.

PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2018), "A Management Model for Effective Team Communication in Business Simulation Games", w: Naweed A., Wardaszko M., Leigh E., Meijer S.  (red.), Intersections in Simulation and Gaming. ISAGA 2016, SimTecT 2016. Lecture Notes in Computer Science, Springer, s. 43-57, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2018), "Building Strategies for Organizational Development with Simulation Games", w: Anjum Naweed,Marcin Wardaszko, Elyssebeth Leigh, Sebastiaan Meijer (red.),  Intersections in Simulation and Gaming, Springer, s. 84-100, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2017), "Case Study Method in Simulation Game Design and Teaching", w: Dominika Latusek- Jurczak (red.), Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, IGI GLOBAL, s. 37-60, afiliacja: ALK.

PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), "A Management Model for Effective Team Communication in Business Simulation Games", w: Michael Monaghan (red.), Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress 2016, Simulation Australasia, Melbourne, s. 578-588, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2016), "Building Strategies for Organizational Development with Simulation Games", w: Michael Monaghan (red.), CONGRESS PROCEEDINGS Australasian Simulation Congress, Simulation Australasia, Melbourne, s. 79-87, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), "Cognitive Learning Effectiveness With Mobile Serious Games In Adult Education", w: Hidehiko KANEGAE (red.), Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Ritsumeikan Univeristy, Kyoto, s. 367-390, afiliacja: ALK.

PIKOS A., WARDASZKO M., Szymański K. (2015), "Employing Gamification to Foster Corporate Entrepreneurship", w: Svetlana Gudkova (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, POLTEXT, Warszawa, s. 171-186, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), "Mobile educational game - Smart Leo", w: Hidehiko KANEGAE (red.), Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Ritsumeikan Univeristy, Kyoto, s. 532-542, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2014), "Hotel Stars – development of the simulation game-based teaching programme for the secondary schools students as the introduction to business and economics", w: Willy C. Kriz (red.), The shift from teaching to learning: individual, collective and organizational learning through gaming & simulation, Bertelsmann Verlag GmbH & Co., Bielefeld, s. 100-114, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2014), "Global domination of games", w: Richard D. Duke, Willy C. Kriz (red.), Back To The Future Of Gaming, Bertelsmann Verlag GmbH & Co., Bielefeld, s. 187-199, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2012), "Projekt doradczy-plac zabaw dla menedżerów", w: D. Kubiak, M. Wardaszko (red.), Wykorzystanie metodyk nauki przez doświadczenie w edukacji menedżerskiej na poziomie studiów Master of Business Administration, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 3-14, afiliacja: ALK.

KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "The use of risk information by investors - a simulation study", w: W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka (red.), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games , POLTEXT, Warszawa, s. 235-241, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2012), "Preface", w: Bielecki W. T., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A.M., Wardaszko M. (red.), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games , POLTEXT, Warszawa, s. 7-9, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2011), "THE IMPACT OF COGNITIVE PERFORMANCE-BASED GRADING SYSTEMS ON THE FREE-RIDER PROBLEM IN BUSINESS GAMES SIMULATION COURSES", w: J. Alexander Smith, Elizabeth Murff, David Hutchinson, Bill Wellington, Chris Scherpereel, Dick Teach (red.), Development in Business Simulation and Experiential Learning, Association for Business Simulation and Experiential Learning, Pensacola, s. 389, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2009), "Selected Problems Of Using Business Simulation Games In Business Education In The Context Of Theory", w: Śliwa K. (red.), Decision Games in Business Education, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL - LOUIS UNIVERSITY, NOWY SĄCZ, Nowy Sącz, s. 63-71, afiliacja: WSPIZ.

WARDASZKO M. (2009), "Business Education in the context of theory", w: Śliwa K. R (red.), Decision Games in Business Education, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL - LOUIS UNIVERSITY, NOWY SĄCZ, Nowy Sącz, s. 63-71, afiliacja: WSPIZ.

WARDASZKO M. (2009), "Model evaluation of the effectiveness of decision making simulation games as an education tool", w: Bielecki W.T., Wardaszko M. (red.), Games and Simulation in Business Learning and Teaching, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 27-40, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., WIERCIŃSKI S. (2009), "Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS)", w: Bielecki W.T., Wardaszko M. (red.), Games and Simulation in Business Learning and Teaching, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 140-143, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M. (2004), "Jak ustalić cenę na rynku?", w: - (red.), Podręcznik profesjonalnej sprzedaży, CH BECK, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

WARDASZKO M. (2004), "Przenikanie technologii informacyjnych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw", w: Ludwiczyński A., Król H. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, Warszawa, s. 276-289, afiliacja: WSPIZ.  

Czerwiec 2021 - obecnie - Członek Rady Nadzorczej Klabater S.A.

Styczeń 2021 - obecnie - Partner w HCD Learning Ltd., Shanghai, China

Październik 2020 - obecnie - Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

Luty 2018 - obecnie - adiunkt FH Vorarlberg, Dornbirn, Austria

Luty 2018 - obecnie - Kierownik R&D, Daftmobile Sp. z o.o.

Styczeń 2013 - obecnie - Kierownik MBA dla kadry IT

Październik 2012-Wrzesień 2020 - Kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji, Akademia Leona Koźmińskiego