dr Marcin Awdziej

Katedra Marketingu
Adiunkt

dr Marcin Awdziej - zainteresowania naukowe dr Awdzieja koncentrują się na zachowaniach nabywców i komunikacji marketingowej, w szczególności na wpływie czasu i nowych technologii na decyzje konsumentów. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim w Akademii Leona Koźmińskiego i uczelniach partnerskich, m.in Hebei Finance University i ESCP.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Banerski G., Biele C., AWDZIEJ M., Kaczyński A., Molenda S. (2021), "Should Advertisers Avoid Controversial TV Content? Female Viewer Loyalty and Purchase Intent in the Context of Targeted Sponsorship Vignettes ", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 29, No. 2/2021, s. 2-32, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2019), "Consumer motivations and attitude towards carsharing services", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, Vol. 21 Issue 1, s. 5-15, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2018), "The comparison of consumers'product information search and purchase decisions in the selected european countries", International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 7, No 2, s. 129-135, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2018), "Opis projektu crowdfundingowego a skłonność do jego wspierania przez darczyńców", STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 6, 5, s. 7-18, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), "Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study", ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, Vol. 4 (18), No. 3, s. 36-50, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), "Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy", MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s. 7-13, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), "Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 19, 1, s. 32-58, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2017), "Skłonność do temporalnego poszukiwania korzystnych cen a wiek nabywcy ", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 328, s. 115-125, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), "Przegląd koncepcji współtworzenia wartości", HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, 362, s. 16-26, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), "Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, II, 1, s. 82-90, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), "Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1) , Vol. 23 (1) , s. 91-107, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2016), "Temporal search in elderly consumer behavior in Poland", International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 5, no. 4, s. 78-91, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2016), "Czas to pieniądz - paradoksy ekonomicznego wartościowania czasu przez konsumentów", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s. 9-17, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), "Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej Polakpotrafi.pl", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s. 41-49, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2015), "Konsumenci jako źródło innowacji produktowych – uwagi krytyczne", LOGISTYKA, 2, s. 846- 851, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2015), "Time Value and Elderly Consumer: An Interpretive Inquiry", INTERNATIONAL JOURNAL OF SALES, RETAILING AND MARKETING,  Vol. 4, No. 5, s. 21-36, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2015), "Granice rynku starszych konsumentów w Europie- wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s. 17-25, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), "Postawy etnocentryczne starszych konsumentów wobec produktów spożywczych", MARKETING I RYNEK, 6, s. 17-31, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2014), "Time Value and Values Delivered by Marketing", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s. 95-108, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2014), "Temporalne aspekty zjawisk gospodarczych a marketing", MARKETING I RYNEK, 8, s. 25-30, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), "E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland", STUDIA EKONOMICZNE, 149, s. 200-211, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2013), "Metodologiczne problemy badania zjawisk temporalnych w marketingu", HANDEL WEWNĘTRZNY, 4, lipiec-sierpień, s. 3-11, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2013), "Czy marketing jest źródłem materializmu i generatorem sztucznych potrzeb?", HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, maj-czerwiec, s. 9-16, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2012), "Czas i percepcja czasu w zachowaniach nabywców", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, maj-czerwiec, s. 9-16, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2011), "Hedonizm i motywy hedonistyczne w reklamie", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 209, s. 498-507, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2011), "Orientacja czasowa nabywców instytucjonalnych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 74, s. 11-20, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2010), "Uwarunkowania sprzedaży krzyżowej", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 153, s. 11-17, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2010), "Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54 (594), s. 11-22, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2007), "Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta", MARKETING I RYNEK, 7, s. 8-15, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2006), "Marketing na rynku luksusowych produktów spożywczych", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 6/2006, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), "Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2004), "Motywy religijne w reklamie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s. 27-33, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), "Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002", EMERGO, 10/4, s. ----, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2003), "Marki wchodzą do szkół", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 3/61, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2002), "Promocja gminy. Szansa na rozwój", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2/55, s. 35-41, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2002), "Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy", MARKETING W PRAKTYCE, 9/55, s. ---, afiliacja: WSPIZ.  

Monografie:

TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), "Klient i marketing", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (red.), (2004), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2020), "Zmiana ról w rodzinie a wpływ ojców na zakup produktów dla dzieci – implikacje marketingowe", w: Augustyna Burlita (red.), Zachowania konsumentów. Wybrane problemy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 25-32, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2017), "Case study as a teaching method in marketing", w: Latusek-Jurczak Dominika (red.), Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, IGI GLOBAL, s. 244-263, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2017), "Media społecznościowe w zachowaniach konsumentów", w: Małgorzata Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 127-147, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), "The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products", w: Tihomir Vranesevic (red.), 2014 M-SPHERE Book of Papers, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, Zadar, s. 316-323, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), "Klient i marketing w sektorze kreatywnym", w: Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska (red.), Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 105-134, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), "The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals", w: Pedro Ferreira & André Vieira  (red.), Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing, IPAM THE MARKETING SCHOOL, Porto, s. 839-846, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2009), "Pozbywanie się klientów przez dostawców na rynku B2B", w: Kwiatek, P., Leszczyński, G., Zieliński, M (red.), Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku B2B, Advertiva SC , Poznań, s. 129-39, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), "Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 52-61, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2008), "Wpływ efektu kanibalizacji na portfel produktów", w: powiększJacek KALL, Bogdan SOJKIN (red.), Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, Poznań, s. -, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2008), "Wartość nabywcy i bariery jej kształtowania", w: Witczak O. (red.), Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business. Teoria i praktyka, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2008), "Kończenie relacji z klientem na rynku Business- to- Business", w: P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński (red.), Marketing Business-to-Business. Partnerstwo-  Wartość- Komunikacja, Advertiva, Poznań, s. -, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2007), "Bariery kształtowania wartości nabywcy na rynku business- to business", w: Mitręga M. (red.), Marketing relacji na rynku business to business. Wybrane zagadnienia, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2007), "Pozbywanie sie klientów przez przedsiębiorstwa", w: - (red.), Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw, B2B FORUM, Poznań, s. -, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2007), "Zachowania współczesnych nastolatków na rynkuModnej Odzieży", w: Olejniczuk-Merta A. (red.), Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, IBRKIK, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2006), "Audyt marki - metoda i zastosowania", w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, Poznań, s. 548-551, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M., Bohdanowicz J. (2005), "Wpływ komunikowania międzykulturowego na promocję", w: Neymann M. (red.), Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 131-169, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2005), "Zachowania konsumpcyjne elit ekonomiczych w świetle teorii T. Veblena", w: Słaby T. (red.), Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), "Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta", w: Lechosław Garbarski (red.), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, PZU, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2004), "Marketing na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 299-314, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), "Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 609-613, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M. (2004), "Komunikowanie międzykulturowe", w: Neymann M. (red.), Komunikacja i kultura biznesu w Europie, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Tłumaczenia:

AWDZIEJ M. (2002), Dobrobyt, wybór i solidarność w okresie transformacji (tłumaczenie dzieła autorstwa: János Kornai, Karen Eggleston, Welfare, Choice and Solidarity in Transition) WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2002), Marketing marki (tłumaczenie dzieła autorstwa: Joe Marconi, The Brand Marketing Book) K.E.Liber, Warszawa, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M. (2001), Tajniki marketingu (tłumaczenie dzieła autorstwa: Ian Ruskin-Brown, Mastering Marketing) K.E.Liber, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Publikacje inne:

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2012), Market Orientation in the Creative Industries in Poland, Working Paper opublikowane w repozytorium ssrn.com, afiliacja: ALK.  

  • Od 2020 Kierownik zakresu Marketing na studiach BA in Management
  • Od 2018 Reprezentant Polski w EMAC (The European Marketing Academy)