alk
dr Maciej Korzeniowski
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Adiunkt