dr Łukasz Tanajewski

Katedra Ekonomii
Adiunkt

Dr Łukasz Tanajewski - dorobek naukowy w obszarach: badań migracji, modelowania mikroekonomicznego z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, badań efektywności kosztowej technologii medycznych, w tym modelowania wspomagającego decyzje w sektorze opieki zdrowotnej. Obecnie prowadzi interdyscyplinarne badania o podejmowaniu decyzji (ekonomia, psychologia, neuroekonomia). Zrealizował projekt MINIATURA NCN pt. „Zasoby poznawcze i regulacja emocji w decyzjach o odroczeniu gratyfikacji finansowej” (2018-2019), realizuje projekt SONATA NCN pt. „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne” (2018-). Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2012). Publikował m.in. w PlosOne, BMJ Quality and Safety, PharmacoEconomics, Age and Aging i w Health Technology Assessment. Invited talks na sympozjach Portuguese National Association of Pharmacies (ANF), Pharmaceutical Group of the European Union oraz na seminarium KU Lueven. Prezentacje na wielu międzynarodowych konferencjach m.in. Society for Medical Decision Making, Economic Science Association, Interdisciplinary Symposium on Decision Neuroscience, Society for NeuroPsychoEconomics. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej (Ministerstwo Gospodarki oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych), projekty aplikacyjne poza uczelnią. Research Fellowship na Uniwersytecie w Nottingham (2012-2019), krótkie pobyty badawcze na Uniwersytetach w Southampton (2007) oraz w Aberdeen (2011). Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, zwłaszcza w nauczaniu mikroekonomii i ekonomii współczesnej (ALK), ekonomiki zdrowia (UW i seminarium magisterskie na ALK) oraz statystyki i rachunku prawdpopodobieństwa (UW), liczne szkolenia z ekonomiki zdrowia i modelowania (AOTM i Nottingham), promotor pomocniczy doktoratu w obszarze ekonomii zdrowia (Nottingham). W nauczaniu mikroekonomii stosuje m.in. metody eksperymentów ze studentami i interaktywnych gier (m.in. z użyciem platformy MobLab).

Publikacje w czasopismach naukowych:

Langton Hewer S., Smyth A., Brown M., Jones A., Hickey H., Kenna D., Ashby D., Thompson A., Sutton L., Clayton D., Arch B., TANAJEWSKI Ł., Berdunov V., Williamson P. (2021), "Intravenous or oral antibiotic treatment in adults and children with cystic fibrosis and Pseudomonas aeruginosa infection: the TORPEDO-CF RCT", HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT, vol. 25, issue 65, s. online, afiliacja: ALK.

Elliott R., Boyd M., TANAJEWSKI Ł., Barber N., Gkountouras G., Avery A., Mehta R., Davies J., Salema N., Craig C., Latif A., Waring J., Chuter A. (2019), "‘New Medicine Service’: supporting adherence in people starting a new medication for a long-term condition: 26-week follow-up of a pragmatic randomised controlled trial", BMJ QUALITY & SAFETY, 2019, s. 1-9, afiliacja: ALK.

van der Wardt V., Burton J., Conroy S., Welsh T., Logan P., Taggar J., TANAJEWSKI Ł., Gladman J. (2018), "Withdrawal of antihypertensive therapy in people with dementia: feasibility study", Pilot and Feasibility Studies, online, s. 1-9, afiliacja: ALK.

TANAJEWSKI Ł., Harris R., Harman D., Aithal G., Card T., Gkountouras G., Berdunov V., Guha I., Elliott R. (2017), "Economic evaluation of a community-based diagnostic pathway to stratify adults for non-alcoholic fatty liver disease: a Markov model informed by a feasibility study", BMJ OPEN, 7(6), s. e015659, afiliacja: Inna.

Elliott R., TANAJEWSKI Ł., Gkountouras G., Avery A., Barber N., Mehta R., Boyd M., Latif A., Chuter A., Waring J. (2017), "Cost Effectiveness of Support for People Starting a New Medication for a Long-Term Condition Through Community Pharmacies: An Economic Evaluation of the New Medicine Service (NMS) Compared with Normal Practice", PHARMACOECONOMICS, Aug 3, s. Epub ahead of print, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł. (2016), "A role for cognitive effort in self-control and intertemporal choice: a new behavioural economics model to incorporate neuroscientific evidence", NeuroPsychoEconomics conference proceedings, The NeuroPsychoEconomics Conference Proceedings, -, s. -, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł., Harris R., Harman D., Aithal G., Card T., Gkountouras G., Berdunov V., Guha I., Elliott R. (2016), "Economic evaluation of a community based diagnostic pathway to screen adults for non-alcoholic fatty liver disease", JOURNAL OF HEPATOLOGY, 64(2), s. S466-467, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł. (2016), "Self-control and health behaviour change: a new behavioural economics model incorporating cognitive effort", MEDICAL DECISION MAKING, October 2016, s. E505, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł., Harris R., Harman D., Gkountouras G., Berdunov V., Aithal G., Card T., Guha I., Elliott R. (2016), "Economic evaluation of a community based diagnostic pathway to screen adults for alcoholic liver disease", MEDICAL DECISION MAKING, October, s. E576, afiliacja: Inna.

Gkountouras G., Elliott R., TANAJEWSKI Ł. (2016), "Prescription trends of antiplatelet medications in GP practices in England during 2010-2015", PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY, 25:8, s. -, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł., Elliott R., Boyd M., Salema N., Davies J., Barber N., Mehta R., Waring J., Latif A., Gkountouras G., Avery A., Chuter A., Craig C. (2016), "Supporting adherence for people starting a new medication for a long-term condition through community pharmacies: a pragmatic randomised controlled trial of the New Medicine Service", BMJ QUALITY & SAFETY, 25(10), s. 747-758, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł., Franklin M., Gkountouras G., Berdunov V., Harwood R., Goldberg S., Bradshaw L., Gladman J., Elliott R. (2015), "Economic Evaluation of a General Hospital Unit for Older People with Delirium and Dementia (TEAM Randomised Controlled Trial).", PLOS ONE, 10(12), s. e0140662, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł., Franklin M., Gkountouras G., Berdunov V., Edmans J., Conroy S., Bradshaw L., Gladman J., Elliott R. (2015), "Cost-Effectiveness of a Specialist Geriatric Medical Intervention for Frail Older People Discharged from Acute Medical Units: Economic Evaluation in a Two-Centre Randomised Controlled Trial (AMIGOS).", PLOS ONE, 10(5), s. e0121340, afiliacja: Inna.

Gladman J., Harwood R., Conroy S., Logan P., Elliott R., Jones R., Lewis S., Dyas J., Schneider J., Porock D., Pollock K., Goldberg S., Edmans J., Gordon A., Bradshaw L., Franklin M., Wittamore K., Ro (2015), "Medical crises in older people: cohort study of older people attending acute medical units, developmental work and RCT of a specialist geriatric medical intervention for high risk older people; cohort study of older people with mental health problems admitted to hospital, developmental work and RCT of a specialist medical and mental health unit for general hospital patients with delirium and dementia; cohort study of residents of care homes and interview study of health care provision to residents of care homes.", Programme Grants for Applied Research, 3(4), s. -, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł., Harris R., Harman D., Gkountouras G., Berdunov V., Guha I., Elliott R. (2015), "Earlier detection and treatment of non-alcoholic fatty liver disease: An economic evaluation to appraise an innovative diagnostic pathway to detect and intervene where there are known risk factors or early signs of fibrosis", VALUE IN HEALTH, Vol. 18, Issue 7, s. A627, afiliacja: Inna.

Brinkmann L., Elliott R., TANAJEWSKI Ł. (2015), "An economic evaluation to assess the cost effectiveness of the New Medicine Service in improving adherence in people initiated on new treatment for gout", VALUE IN HEALTH, 18(7), s. A650, afiliacja: Inna.

Elliott R., TANAJEWSKI Ł., Pozostali autorzy I. (2015), "Cost-effectiveness of the New Medicine Service in community pharmacies in England", MEDICAL DECISION MAKING, January, s. E9, afiliacja: Inna.

Franklin M., Berdunov V., Gkountouras G., Edmans J., Conroy S., Bradshaw L., TANAJEWSKI Ł., Gladman J., Elliott R. (2014), "Identifying patient-level health and social care costs for older adults discharged from acute medical units in England", AGE AND AGEING, 43(5), s. 703-707, afiliacja: Inna.

Boyd M., Waring J., Barber N., Mehta R., Chuter A., Avery A., Salema N., Davies J., Latif A., TANAJEWSKI Ł., Elliott R. (2013), "Protocol for the New Medicine Service Study: A randomized controlled trial and economic evaluation with qualitative appraisal comparing the effectiveness and cost effectiveness of the New Medicine Service in community pharmacies in England", TRIALS, Volume 14, Issue 1, s. Art. No 411, afiliacja: Inna.

Berdunov V., Franklin M., TANAJEWSKI Ł., Harwood R., Goldberg S., Gladman J., Elliott R. (2013), "Investigating the impact of mental health status on health and social care costs of older people after acute hospital admission", VALUE IN HEALTH, Vol. 16, Issue 7, s. A335, afiliacja: Inna.

Elliott R., Franklin M., Berdunov V., Gkountouras G., Edmans J., Conroy S., Bradshaw L., TANAJEWSKI Ł., Gladman J. (2013), "Identifying accurate patient-based health and social care costs of older people for trial-based economic evaluation: is it really worth it?", VALUE IN HEALTH, Vol. 16, Issue 3, s. A20, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł., Franklin M., Gkountouras G., Edmans J., Berdunov V., Conroy S., Bradshaw L., Gladman J., Elliott R. (2013), "Cost-effectiveness of an interface geriatric intervention: Acute Medical Unit Comprehensive Geriatric Assessment Intervention Study (AMIGOS)", VALUE IN HEALTH, Vol. 16, Issue 7, s. A465-A466., afiliacja: Inna.

Franklin M., Gkountouras G., Berdunov V., TANAJEWSKI Ł., Elliott R., Gladman J. (2013), "Comparison of alternative methods of collection of resource-use data for the economic evaluation of health care interventions: a case study in frail older people with cognitive impairment", VALUE IN HEALTH, Vol. 16, Issue 7, s. A578, afiliacja: Inna.

Stark O., TANAJEWSKI Ł. (2008), "How and Why the Incomes of Others Can Shape", EKONOMISTA, 5, s. 593-606, afiliacja: Inna.

Sheperd J., Jones J., Frampton G., TANAJEWSKI Ł., Turner D., Price A. (2008), "Intravenous magnesium sulphate and sotalol for prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery: a systematic review and economic evaluation", HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT, 12(28), s. III-IV, IX-95, afiliacja: Inna.

Wilk N., Czeczot J., TANAJEWSKI Ł., Chillcott J., Tappanden P. (2007), "Analiza kosztów-użyteczności terapii immunomodulujących w stwardnieniu rozsianym w Polsce", Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 5(1-2), s. 20-32, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

TANAJEWSKI Ł. (2014), "Exploring barriers to pro-health behavior from microeconomic perspective: adherence effort and decision weighting", w: Gregory T. Papanikos (red.), Athens Institute for Education and Research, Conference Abstract Book. 9th Annual International Conference on Economic Theory, Policy and Applications, The Athens Institute for Education and Research, s. 41, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł., Franklin M., Berdunov V., Gkountouras G., Harwood R., Goldberg S., Bradshaw L., Gladman J., Elliott R. (2014), "Trial of an Elderly Acute care Medical and mental health unit (TEAM): economic evaluation comparing with current practice, from an NHS and personal social services perspective.", w: Gregory T. Papanikos (red.), Athens Institute for Education and Research, Conference Abstract Book. 13th Annual International Conference on Health Economics, Management & Policy, The Athens Institute for Education and Research, s. 61, afiliacja: Inna.

TANAJEWSKI Ł. (2004), "Migracje sezonowe Polaków do Niemiec i Francji. Analiza", w: Kaczmarczyk, P., and Łukowski, W. (red.), Polscy pracownicy na rynku pracy UE, WYDAWNICTWO SCHOLAR, s. 208-238, afiliacja: Inna.  

Instytut Badań Strukturalnych, 2011, opracowanie narzędzia do oceny wplywu polityk zdrowotnych iSWORD 

Agencja Oceny Technologii Medycznych, 2011, oceny wniosków refundacyjnych firm farmaceutycznych (ekonomiczne i wpływu na budżet) 

Delab UW, 2015, udział w opracowaniach o znaczeniu i konkurencyjności sektora farmaceutycznego polskiej gospodarki (na zlecenie Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego)  

East Midlands Academic Health Science Network (NHS England), ośrodek wdrażania innowacji w sektorze publicznej opieki zdrowotnej, 2015-2019, ekonomista 

Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse ALK, 2019-