Łukasz Markiewicz dr ALK
dr Łukasz Markiewicz
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt