Łukasz Kowalik
dr Łukasz Kowalik
Katedra Zarządzania
Adiunkt