Dr Lidia Czarkowska
dr Lidia Czarkowska
Katedra Nauk Społecznych
Adiunkt