dr Lidia Czarkowska

Katedra Nauk Społecznych
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2017), "Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych dla coachów", COACHING REVIEW, 1/2017, s. 106-128, afiliacja: ALK.

 

 1. ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2016), "Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej", COACHING REVIEW, 1/2016, s. 47-61, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L., Zawadzka A., Grajewska- Kulda M. (2016), "Diagnoza psychologiczna a coaching- zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej", COACHING REVIEW, 1 (8), s. 47-61, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2016), "Four Pillars of Personal Agency of an Entrepreneur: Harmony in Emotions, Cautiousness in Thinking, Respect in Relations and Courage in Action", HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, vol. XXI, 23 (4/2016), s. 75-92, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L., Zawadzka A. (2015), "Wartości w działaniu jako droga do eudajmonistycznego dobrostanuw procesie coachingowym – model PERMA", COACHING REVIEW, 1(7), s. 42-58, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L., WUJEC B. (2011), "Kiedy możliwa jest zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu.", COACHING REVIEW, 1/2011 (3), s. 53-74, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2010), "Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu", COACHING REVIEW, 1/2010, s. 40-55, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2007), "Jak się dogadać z Informatykiem? Stereotypy a realia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s. 9-19, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2006), "Nowa profesja: informatycy", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(11), s. 177-193, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2002), "Japońska kultura organizacyjna - między kolektywizmem a indywidualizmem", TRANSFORMACJE, ---, s. 114-117, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. CZARKOWSKA L. (2010), "Nowy profesjonalizm Kultura profesjonalna informatyków antropologia organizacji", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (1999), "Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Redakcja monografii:

 

 1. CZARKOWSKA L. (red.), (2016), "Coaching jako konstruktywny dialog", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (red.), (2015), "Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (red.), (2014), "Coaching transformacyjny jako droga ku synergii", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (red.), (2013), "Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata", POLTEXT, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (red.), (2012), "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (red.), (2011), "Coaching. Katalizator rozwoju organizacji", NEW DAWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (red.), (2010), "Coaching as a method of developing human potential", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. CZARKOWSKA L. (2018), "Coaching", w: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 59-69, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2016), "Sukces a spełnienie - motywatory przedsiębiorców XXI wieku. Przedsiębiorczość jako forma autokreacji siebie i otoczenia", w: Witold Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Wolters Kluwer Polska, s. 470-499, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2016), "Wrażliwość i odwaga w relacjach – dialog z poziomu serca w coachingu transformacyjnym", w: Lidia D. Czarkowska (red.), Coaching jako konstruktywny dialog, POLTEXT, Warszawa, s. 139-154, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2015), "The Homo Creator Model and the Development of Entrepreneurs’ EQ. Group Coaching for Entrepreneurs and Action Research", w: Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki (red.), Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, s. 121-137, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2015), "Coaching grupowy jako metoda wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej i proaktywności przedsiębiorców w sektorach kreatywnych", w: Piotr Górski (red.), Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, AGH University of Science and Technology Press, Kraków, s. 147-160, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2015), "Business-Coaching a cechy, motywy i działania przedsiębiorcze. sztuka dokonywania wyborów i podejmowania decyzji w coachingu dla przedsiębiorców", w: Lidia D. Czarkowska (red.), Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, POLTEXT, Warszawa, s. 35-55, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2014), "Leadershhip coaching jako metoda wzmacniania świadomości i mocy sprawdz", w: Iwona Kuraszko (red.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, s. 186-199, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2014), "Model Homo Kreator i coaching grupowy - Jak wspierać przedsiębiorców w sektorach kreatywnych", w: P.Kaczmarek-Kurczak, K. Dąbrowska (red.), Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, ---, s. 178-206, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2014), "Transformacja w Coachingu, aby stawać się sobą - inspiracje z Psychologii zorientowanej na Proces oraz model Homo Creator", w: L.D.Czarkowska (red.), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, POLTEXT, Warszawa, s. 85-103, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2014), "Model Homo Kreator i coaching grupowy – Jak wspierać przedsiębiorców w sektorach kreatywnych", w: Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska (red.), Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Internet, Warszawa, s. 178-206, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2013), "Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i  menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej", w: L.D. Czarkowska (red.), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, POLTEXT, s. 67-90, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2012), "Zarządzanie zintegrowane i coachingowyPierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości", w: Czarkowska L. (red.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, POLTEXT, Warszawa, s. 63-82, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2012), "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu", w: Czarkowska L. (red.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, POLTEXT, Warszawa, s. 9-14, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2011), "Coaching jako katalizator rozwoju organizacji", w: L. Czarkowska (red.), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, NEW DAWN, Warszawa, s. 5-7, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2011), "Język emocji - od wulkanu złości do gejzeru radości. Jak spożytkować moc emocji do konstruktywnego działania.", w: M. Kułakowski (red.), Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie. Nowy wymiar w coachingu, Zacharek Dom Wydawniczy, Warszawa, s. 47-68, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2011), "Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji", w: Lidia Czarkowska (red.), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, NEW DAWN, Warszawa, s. 45-62, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2010), "Introduction", w: Czarkowska L. (red.), Coaching as a method of developing human potential, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 7-10, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2010), "Professionalism and process of professionalization in coaching", w: Czarkowska L. (red.), Coaching as a method of developing human potential, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 27-42, afiliacja: ALK.

 

 1. CZARKOWSKA L. (2010), "Coaching par w świetle psychologii miłości", w: Ramirez-Cyzio K. (red.), Life Coaching - relacje w równowadze, NEW DAWN, Warszawa, s. 71-84, afiliacja: ALK.

 

CZARKOWSKA L. (2008), "Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich", w: Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ