dr Krzysztof Kuźmicz

Katedra Nauk Społecznych
Adiunkt

Monografie:

KUŹMICZ K. (2015), "E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci.", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

KUŹMICZ K. (2016), "Radio internetowe w przestrzeni edukacyjnej małej szkoły", w: Marta Wrońska (red.), Mała szkoła w przestrzeni medialnej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów, s. 166, afiliacja: Inna.

KUŹMICZ K., Skrzydlewski W. (2012), "Metodologiczny Kontekst Badania E-learningu", w: Wocjiech Skrzydlewski / Stanisław Dylak (red.), Media Edukacja Kultura, Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM), Poznań, s. 523, afiliacja: Inna.

KUŹMICZ K. (2012), "E-edukacja jest wszędzie — rozważania dotyczące istoty i zastosowania technologii mobilnych w kształceniu zdalnym", w: Agnieszka Dytman-Stasieńsko / Jan Stasieńko (red.), Język@multimedia 3, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 370, afiliacja: Inna.

Nożyński S., KUŹMICZ K. (2012), "Kultura remiksu a zmiany w muzyce", w: Agnieszka Cybal-Michalska / Paulina Wierzba (red.), Dyskursy Kultury Popularnej w Społeczeństwie Współczesnym, OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS", Kraków, s. 342, afiliacja: Inna.

KUŹMICZ K. (2008), "Efektywność edukacyjna oprogramowania Open Source w kształceniu on-line", w: Agnieszka Dytman-Stasieńko / Jan Stasieńko (red.), WWW - w sieci metafor, strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 440, afiliacja: Inna.

KUŹMICZ K. (2007), "Badania edukacyjnej wartości kształcenia w systemie e-learning", w: Janina Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 472, afiliacja: Inna.

KUŹMICZ K. (2007), "Radiofonia studencka w przestrzeni audiowizualnej współczesnego człowieka", w: Agnieszka Janiak / Wanda Krzemińska (red.), Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka , Wydanictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 421, afiliacja: Inna.

KUŹMICZ K., Skrzydlewski W., Zięty A. (2006), "Wybrane aspekty e- learningu", w: Wacław Strykowski (red.), Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, WYDAWNICTWO UAM, Poznań, s. 683, afiliacja: ALK.