Dr Krzysztof J. Chmielewski
dr Krzysztof Chmielewski
Katedra Marketingu
Prorektor Kolegium Zarządzania