dr Krzysztof Chmielewski

Katedra Marketingu
Adiunkt

Dr Krzysztof Chmielewski – adiunkt w Katedrze Marketingu ALK i Prodziekan Kolegium Zarządzania w języku Angielskim 1. Stopnia oraz Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zawodowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na strategicznym zarządzaniu marką, w szczególności markach korporacyjnych i marketingu międzynarodowym. Uzyskał tytuł licencjata o specjalności Business Administration w National-Louis University (Chicago) oraz tytuł magistra (specjalność: International Business Management) na University of Bradford (Wielka Brytania). Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Opublikował wiele artykułów z dziedziny marketingu w czasopismach naukowych i profesjonalnych. Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich w ALK. Prowadził wykłady gościnne między innymi na uczelniach w Kanadzie, Nowej Zelandii, Estonii, Niemczech, Austrii oraz Turcji.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Zadykowicz A., CHMIELEWSKI K., SIEMIENIAKO D. (2020), "Proactive customer orientation and joint learning capabilities in collaborative machine to machine innovation technology development: the case study of automotive equipment manufacturer", Oeconomia Copernicana, Vol. 11 No. 3, s. 531-547, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K. (2018), "PROCES ZARZĄDZANIA MARKĄ KORPORACYJNĄ: RAMY ANALITYCZNE ORAZ ZAGADNIENIA DLA DALSZYCH BADAŃ", Handel Wewnetrzny, 1, 4, s. 53-64, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K. (2015), "Rola marki korporacyjnej w portfelu marek", LOGISTYKA, 2, s. 1160-1165, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), "The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication", EKONOMIA I PRAWO, 14, 2/2015, s. 189-203, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K., TARANKO T. (2014), "Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 4, s. 133-143, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K. (2014), "Kreowanie wartości przez marki korporacyjne", MARKETING I RYNEK, 8, s. 344-348, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K. (2013), "Meausuring the financial aspects of brand extensions", PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s. 145-154, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K. (2013), "Istota i znaczenie sponsoringu sportowego w budowaniu marki korporacyjnej", HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s. 180-187, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), "The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German", VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s. 165-173, afiliacja: ALK.

Monografie:

CHMIELEWSKI K. (2016), "Corporate Brand Management", GRIN Verlag, Munich, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K. (2012), "Marketing Research and Planning", Cengage Learning Custom, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

CHMIELEWSKI K., Saykiewicz J. (2012), "The role of Corporate Brands in Market Development", w: International Management Development Association (red.), GLOBAL COMPETITIVENESS IN A TIME OF ECONOMIC UNCERTAINTY AND SOCIAL CHANGE: CURRENT ISSUES AND FUTURE EXPECTATIONS, International Management Development Association (IMDA), Helsinki, s. 371-378, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K. (2011), "The role of trust and leadership in the global marketing driven organization", w: Arnold Pabian (red.), Zarządzanie Działalnością Marketingową w Skali Krajowej, Międzynarodowej i Globalnej, Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, Częstochowa, s. 191-211, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI K. (2010), "Comparative Analysis Of Integrated Promotions Aimed At Children In Poland And Germany", w: Pabian A. (red.), Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, Częstochowa, s. 272, afiliacja: ALK.  

Pełnione funkcje:

Prodziekan Kolegium Zarządzania w języku Angielskim 1. Stopnia

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zawodowych

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w j. angielskim