alk
dr Kornel Świątnicki
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Docent