alk
dr Kornel Świątnicki
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Docent
Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. PRZYBYSZEWSKI K., ŚWIĄTNICKI K. (2014), "Przypomnienie o śmierci i fizyczne oczyszczenie się a poparcie idei lustracji", PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, 9, 3 (30), s. 298-310, afiliacja: ALK.

 

  1. ŚWIĄTNICKI K. (2010), "Fokalizm (vs egocentryzm) a porównawczy optymizm", DECYZJE, 14, 1, s. 85-106, afiliacja: ALK.

 

  1. TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K., PISKORZ Z. (1996), "Pragmatyzm i przywiązanie do marki ", PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 39, s. 215-232, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

  1. ŚWIĄTNICKI K. (2006), "Osobowość a samoregulacja zachowania się", Wydawnictwo Istytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. PRZYBYSZEWSKI K., ŚWIĄTNICKI K. (2011), "Rola skłonności do wykluczania w życiu społecznym", w: Banerski G. (red.), Zmiana na lepsze, SMG/KRC Poland-Media S.A., Warszawa, s. 107-121, afiliacja: ALK.

 

  1. TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K. (1997), "Pragmatism and brand loyalty ", w: G. Guzman, A. Jose, S. Sanz (red.), The XXII International Colloquium of Economic Psychology, PROMOLIBRO ,  afiliacja: Inna.