Staszyńska-Zagórska K., dr

dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska

Katedra Nauk Społecznych
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

Rau Z., Chmieliński M., STASZYŃSKA K. (2016), "Classical Categories of Political Thought in Public Opinion: Qualitative Research on Polish Society", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 16, 4 (196), s. 421-436, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2011), "Cognitive Determinants of Data Quality in Public Opinion Polls: Respondents Definition of the Survey", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4 (176), s. 497-518, afiliacja: ALK.

ZAGÓRSKI K., STASZYŃSKA K. (2010), "Strategies of Family Adaptation to Material Conditions in Polish Local Communities", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 40, 1, s. 19-60, afiliacja: ALK.

Monografie:

ZAGÓRSKI K., STASZYŃSKA K., Rau Z., Chmieliński M. (2021), "Classical Political Philosophy in Popular Discourse: The Case of Poland",  Lexington Books, London, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K., ZAGÓRSKI K., Rau Z., Chmieliński M. (2018), "Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2013), "Marka, konsument, badacz. Spotkania na rynku", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (1989), "Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych", OSSOLINEUM-WROCŁAW, Wrocław, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

STASZYŃSKA K., Jasińska - Kania  A. (red.), (2009), "Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej", URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, Białystok, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (red.), (2008), "Opinie i Diagnozy, nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I i II ", CBOS, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

STASZYŃSKA K. (2018), "Badania marketingowe", w: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 14-25, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2018), "Mikrowładza - polityka i zachowania polityczne w organizacji", w: Witold Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 364-374, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2014), "Cele życiowe, najważniejsze sprawy do załatwienia poczucie deprywacji i strategie adaptacyjne w zmieniającym się społeczeństwie: 1980-2011", w: W. Adamski (red.), Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980 - 2011, WYDAWNICTWO IFIS PAN, Warszawa, s. 447-475, afiliacja: ALK.

ADAMSKI W., STASZYŃSKA K. (2014), "Tożsamość wartości a konflikt interesów w relacjach pokoleniowych", w: W. Adamski (red.), Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980 - 2011, WYDAWNICTWO IFIS PAN, Warszawa, s. 79-92, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2011), "Attitudinal and Behavioral  Aspects of Polish Civic Culture 2009 ", w: Flores, Julia Isabel  (red.), A 50 Anos de La Cultura Civica. Pensamientos y reflexiones, UNAM, Meksyk, s. 159-175, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2009), "The Social Context of the Poles' Economic Migrations", w: Skotnicka - Illasiewicz E. (red.), 5 Years of Poland's Membership of the European Union in the Social Context, THE OFFICE OF THE COMMITTEE FOR EUROPEAN INTEGRATION , Warszawa, s. 118-131, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2009), "Społeczny kontekst migracji zarobkowych Polaków", w: Skotnicka - Illasiewicz E. (red.), 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Warszawa, s. 85-94, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K., ZAGÓRSKI K. (2009), "Strategie adaptacji rodzin w polskich gminach ", w: Zagórski K. (red.), Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 111-142, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K., Jasińska - Kania  A. (2009), "Wprowadzenie", w: Staszyńska K.M., Jasińska - Kania A. (red.), Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, Białystok, s. 15-18, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2008), "Nota o badaniu", w: Staszyńska K.M. (red.), Opinie i Diagnozy, nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, CBOS, Warszawa, s. 11-18, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K., Bojar H. (2008), "Siedem gmin", w: Staszyńska K.M. (red.), Opinie i Diagnozy, nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, CBOS, Warszawa, s. 19-37, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2008), "Ostrowiec Świętokrzyski z perspektywy mieszkańców. Badanie jakościowe", w: Staszyńska K.M. (red.), Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, CBOS, Warszawa, s. 41-68, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2008), "Ostrowiec Świętokrzyski z perspektywy mieszkańców. Badanie ankietowe", w: Staszyńska K.M. (red.), Opinie i Diagnozy, nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Częśc I, CBOS, Warszawa, s. 69-88, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2008), "Warunki życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego: wnioski z trzech badań ", w: Staszyńska K.M. (red.), Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, CBOS, Warszawa, s. 99-101, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2008), "Warunki życia mieszkańców Kocka: wnioski z dwóch badań", w: Staszyńska K.M. (red.), Opinie i Diagnozy, nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, CBOS, Warszawa, s. 139-140, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2008), "Kock z perspektywy mieszkańców. Badanie jakościowe", w: Staszyńska K.M. (red.), Opinie i Diagnozy, nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, CBOS, Warszawa, s. 105-129, afiliacja: ALK.

STASZYŃSKA K. (2008), "Podsumowanie", w: Staszyńska K.M. (red.), Opinie i Diagnozy, nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, CBOS, Warszawa, s. 135-137, afiliacja: ALK.